Met mensen die een plaats toegewezen hebben gekregen, maar moeten wachten op het vrijkomen van een plaats, houden we contact. De toekomstige bewoner kan zich alvast voorbereiden op de nieuwe woonsituatie en eventueel kennis maken met de andere bewoners.

Wachtlijstbegeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het onderhouden van telefonische contacten, ontmoetingsmogelijkheden, het deelnemen aan activiteiten en werkprojecten en het bezoeken van onze centra van dagactiviteiten. Wachtlijstbegeleiding bevordert een meer geleidelijke overgang van de ene instelling naar de andere.

terug