Actueel

'Anders' beschut werken in Tilburg

29 oktober 2014
De gemeente Tilburg komt met een alternatief voor beschut werk. Daar liggen vooral sociale redenen aan ten grondslag, laat de Tilburgse beleidsmedewerker Arbeidsmarkt Marc Bevers weten.
beschut werken in Tilburg 230br

‘Met de voorziening beschut werk creëert het Rijk een regeling binnen een regeling waarbij een kleine groep met minder dan 30% arbeidsvermogen de garantie van betaald werk krijgt. Wij zien dat als een vorm van rechtsongelijkheid. Er zijn genoeg mensen die net buiten die 30% indicatie vallen en dan dus niet aanmerking komen voor beschut werken.

Dat klopt niet. De in de Participatiewet opgenomen voorziening beschut werk slokt de komende jaren een groot deel van het participatiebudget op. Dat gaat ten koste van de ondersteuning voor al die andere mensen die niet in aanmerking komen voor beschut werk. Daarom maken wij een andere keuze."

Resultaatverplichting gemeenteraad
‘Iedereen is gebaat bij maatschappelijke participatie. Daar zetten we ons ook voor in. Sterker, we zijn een resultaatverplichting met onze gemeenteraad aangegaan om de participatie van de groep waarvoor het Rijk de voorziening beschut heeft bedacht te realiseren. Dat kan echter op meer manieren dan alleen via de aanpak die het Rijk voorstelt.

We zijn dus druk bezig om afspraken te maken binnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en buurtwerk. Ook maken wij via social return on investment afspraken met zorginstellingen, waarmee we nu inkooptrajecten in het kader van de decentralisatie AWBZ doorlopen.’

Alternatief voor beschut werk
‘We kopen dus zorg in bij zorginstellingen, maar stellen als voorwaarde dat ze extra plekken arbeidsmatige dagbesteding voor de doelgroep beschut creëren. Door een alternatief voor beschut werk te bieden, kunnen we vasthouden aan onze doelstelling om perspectief op zo regulier mogelijk werk te bieden aan zoveel mogelijk mensen.

Tegelijkertijd laten we de meest kwetsbaren niet vallen, maar zorgen wij ervoor dat ook zij op een zinvolle, zingevende manier mee kunnen doen in de samenleving.’

Meer lezen?

http://www.tilburg.nl/nl/participatiewet/

http://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/participatiewet-zoveel-mogelijk-mensen-aan-het-werk-helpen/

Bron: http://gemeentenvandetoekomst.nl
Auteur: F. Walgreen


Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...