Actueel

Vragen over de Wmo

17 januari 2015
Vanaf 1 januari is er veel veranderd in de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning die wij bieden.
campagne zorghervormingen man met sleutels 400 br
Tot vorig jaar werd begeleiding thuis, beschermd wonen en de dagbesteding betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 betaalt de overheid deze zaken voor een belangrijk deel via een nieuwe wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 
De gemeenten voeren deze wet uit en dat is een hele grote verandering. Iedere gemeente gaat het op zijn eigen manier organiseren. Per gemeente kan het dus verschillen hoe begeleiding thuis en dagbesteding wordt aangeboden. Ook beschermd wonen valt vanaf  1 januari 2015 onder de Wmo. Hiervoor draagt de gemeente Tilburg de verantwoordelijkheid in de hele regio Midden-Brabant.
 
We krijgen veel vragen van onze cliënten en dat is logisch. We hebben op deze website daarom een speciaal informatiepunt ingericht. Hier geven we antwoord op zoveel mogelijk vragen en verwijzen we door naar goede websites en brochures van de overheid. 

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...