Actueel

‘Versie 3.0 van onze zorg start dit jaar’

8 januari 2015
Hoe ziet RIBW Brabant haar rol in ‘het nieuwe zorgen’ onder de Wmo in 2015? We vroegen het bestuursvoorzitter Artie van Tuijn. In een persoonlijke boodschap gaat hij in op de sleutelwoorden van dit nieuwe jaar: de wijk, de kracht van de cliënt en zorgvernieuwing. En: noteer vast 23 april in uw agenda!
Artie_lowres 230 x 160
“We zwaaien een turbulent jaar uit. Medewerkers én cliënten hebben vorig jaar hard gewerkt om met vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen zien. Je zou kunnen zeggen: we gaan van wonen en werken ín de wijk naar wonen en werken mét de wijk.

Immers: de gemeente heeft een duidelijke keuze gemaakt voor een wijkgerichte aanpak. Hierdoor zijn vorig jaar veel van onze medewerkers veranderd van werkplek. Sommige cliënten zijn ook gewisseld van begeleider (hetgeen niet altijd de voorkeur had): dit alles om ook in de toekomst onze zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De wijk is nu voor cliënten en medewerkers de basis geworden. Samen met cliënten maken persoonlijk begeleiders verbinding met de wijk: welke lokale activiteiten zijn er, wat gebeurt er in het buurthuis? En: hoe kunnen cliënten een bijdrage leveren aan de samenleving in de wijk?

Dat laatste is essentieel. Want veel cliënten kunnen meedoen, letterlijk meewerken aan de wijk. Natuurlijk met ondersteuning waar nodig, en zonder hen te overvragen. Maar ze kunnen hun kracht nu dicht bij huis inzetten, op een manier die bij hen past. Meer dan voorheen is er de ruimte om volwaardig burgerschap – waar we als RIBW al sinds jaar en dag voor pleiten – vorm te kunnen geven. In die zin biedt de Wmo, die uiteindelijk draait om meer participatie, nieuwe kansen.

Ook voor 2015 geldt dat ons werkveld nog steeds volop in verandering is. Onze medewerkers gaan dit jaar voor de gemeente nieuwe zorgarrangementen afsluiten met cliënten. Het benutten van eigen kracht (ervaringsdeskundigheid!), het netwerk van naastbetrokkenen en de voorzieningen in de wijk staan hierin centraal. ‘Versie 3.0’ van onze zorg wordt in 2015 een feit. Bovendien zoeken we bewust samenwerking met andere partners als welzijnswerk en wijkgericht vrijwilligerswerk.

Ook onderzoeken we de synergie met de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Nieuwe verbanden met nieuwe partners, die we nodig hebben bij het afschalen van onze zorg. Met de Wmo is de gemeente als partner in beeld gekomen. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de gemeente tot daadwerkelijke zorgvernieuwing kunnen komen, zonder verstrikt te raken in bureaucratie. De laatste maanden stond vooral de transitie in de zorg centraal: het overhevelen van geld en middelen.

Nu een grote groep van onze cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, komt het vooral aan op de transformatie, ofwel daadwerkelijke vernieuwing in de zorg. Intern zijn we hier alvast hard mee bezig, getuige de vele activiteiten van ons team Herstelondersteunende zorg en ons actieve naastbetrokkenen-beleid. Tegelijk zullen we als RIBW Brabant blijven doen wat we al deden: de vinger aan de pols houden en aandacht vragen voor onze cliënten.

Als laatste een vroege uitnodiging: op 23 april neem ik afscheid als voorzitter van RIBW Brabant. Die dag vindt er een middagsymposium plaats over onze zorg voor cliënten en waartoe zij zelf in staat zijn, met de juiste ondersteuning. Bij deze nodig ik cliënten, gemeenten en zorgaanbieders van harte uit om deze inspirerende middag bij te wonen!”
Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...