RIBW Brabant

Cliëntenraad

9 september 2018
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door cliënten’. De Cliëntenraad van RIBW Brabant is er voor ideeën, adviezen en suggesties.

Advies en eigen onderwerpen

De leden van de Cliëntenraad mogen zich uitspreken over het beleid van de organisatie. Het bestuur vraagt hen ook om advies over specifieke onderwerpen. Daarnaast kan de Cliëntenraad zelf onderwerpen aandragen voor bespreking met het bestuur. De Cliëntenraad ontwikkelt allerlei waardevolle initiatieven die cliënten ten goede komen. 

Geef het door aan ons
Kortom, de Cliëntenraad is er om de meningen van onze cliënten te verwoorden naar de organisatie.

Alle ideeën, adviezen, suggesties kun je rechtstreeks mailen naar de Cliëntenraad: clientenraad@ribwbrabant.nl

Zo willen wij de dienstverlening van RIBW Brabant nog beter afstemmen op je zorgvraag.

Meer informatie over en nieuwsberichten van de cliëntenraad zijn te vinden op Gekker mag het niet worden, de website die de raad samen met RIBW Brabant ontwikkelde voor cliënten, familie, vrienden en andere naasten.

RIBW Brabant
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...