Veelgestelde vragen

Wat is Community Support

5 januari 2018
Community support draagt bij aan de herstelvisie om cliënten zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren en de regie over hun leven weer terug krijgen. Community support draagt bij aan netwerkversterking en afschalen van zorg. Kern is de samenwerking tussen cliënt, zijn of haar n netwerk, vrijwilligers en professionals.
Deze visie op netwerkversterking en afschalen van zorg kijkt allereerst naar de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt zelf. Daarna onderzoeken wij hoe het eigen sociale netwerk in elkaar zit en wat dit kan betekenen in de ondersteuning. Onze professionele begeleiding sluit hierop aan en wordt ingezet op die leefgebieden waar het nodig is.

Bij Community Support ligt de regie bij de cliënt. Transparantie staat voorop: niets gebeurt buiten de cliënt om. Deze methodiek vermindert de afhankelijkheid van de hulpverlening, door de eigen kracht van de klant centraal te stellen en te versterken.

Uit onderzoek blijkt dat Community Support de eenzaamheid vermindert, het zelfvertrouwen versterkt en leidt tot meer participatie. Kortom, meer grip op het leven door samenwerking tussen cliënt, de sociale omgeving en onze professionals.

Andere methodieken die we gebruiken zijn:
Veelgestelde vragen
De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ...
Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft ...
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.