Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Gewoon in gesprek gaan

11 juli 2017
“Ik bekijk eigenlijk nooit meer vooraf een dossier voor de diagnose”, zegt begeleider Sanne. Het gaat om de mens erachter: dat beseft ze nog beter door de samenwerking met leerling-ervaringsdeskundige Marcel in haar team. Kennis vanuit studie en kennis vanuit ervaring: hoe werkt die combinatie in de praktijk van een team?
Sanne merkt dat Marcel kritische, goede vragen kan stellen vanuit het cliëntperspectief. Een voorbeeld? “Een cliënt werd eens erg boos omdat andere cliënten zich niet aan afspraken hielden over het schoonhouden van de keuken.

Waarom de boosheid?
Als team keken we vooral naar manieren om deze situatie voortaan te voorkomen. Maar Marcel zei: Ik vind het vooral interessant waarom deze cliënt hier zo boos over wordt. Wat zit achter die escalatie? Ga in gesprek met hem, dan kun je gericht naar een oplossing zoeken.”

Veel vertrouwen
In het begin had Sanne de neiging om voor Marcel te gaan ‘zorgen’ als hij het even moeilijk had. “Nu is dat voorbij. Door zijn cliëntervaring geniet hij veel vertrouwen bij cliënten. Ik heb dan wel een papiertje gehaald, maar in de ogen van een aantal cliënten kom ik met mijn 25 jaar nog maar net kijken.”

Eerlijker benaderd
Vroeger keek Sanne in elk nieuw dossier wat de diagnose was. "Nu nooit meer en dat komt mede door Marcel. Ik ga gewoon in gesprek en ontdek vanzelf met wie ik praat en waar er behoefte is aan ondersteuning. Cliënten geven vaak terug dat ze zich hierdoor eerlijker benaderd voelen. Dat vind ik een enorm winstpunt.”

Andere kant
En Marcel? Hij vond het bijzonder om als leerling-ervaringsdeskundige aan de andere kant van de tafel te zitten. “Ik hoorde wat bepaalde werksituaties bij hulpverleners persoonlijk teweegbrachten. Dat was nieuw voor me, ik vond en vind het erg waardevol dat te ervaren.”

Stigmatiserend
Diagnoses worden nog veel te belangrijk gevonden, vindt hij. “Bij wijze van grap diagnosticeerde ik eens al mijn collega’s aan de hand van hun gedrag. Ondanks de humoristische insteek voelde iedereen toch hoe stigmatiserend het was, bijna een soort veroordeling. Sommige diagnoses zijn bovendien zo vaag, dat je er niets mee kunt.”

Meebeslissen
Er mag nog meer met cliënten worden besproken in plaats van over hen, ziet Marcel. “Op een gegeven moment verdween de koffieautomaat uit de gemeenschappelijke ruimte van een locatie. In het kader van ‘eigen regie’ konden cliënten beter zelf koffie zetten, was het idee. Maar voor hen voelde het juist als een verkapte bezuiniging, terwijl het dat echt niet was. Dit kun je voorkomen door cliënten mee te laten beslissen.”

Spreektaal
Zelf let hij erg op hoe hij zijn taal gebruikt. “De vraag ‘Wat heb je nu nodig?’ kan al een hulpverlener-cliëntsituatie creëren. Het liefst gebruik ik gewone spreektaal om gevoelens te verwoorden. Dan laat ik mezelf zien zoals ik ben en daar heeft de cliënt het meeste aan.”
Sanne_Marcel_square
Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...