Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Hoog rapportcijfer en meningen van cliënten omzetten in verbeteringen

22 augustus 2017
Een 7,8: dat geven cliënten aan de begeleiding van RIBW Brabant! In februari meldden we dit al trots. Naast dit rapportcijfer hebben 335 cliënten hun mening gegeven over twaalf thema’s, waaronder het thema ‘bereikbaarheid van begeleiding’ en ‘familie en naasten’. 
De mooie scores zijn slechts de eerste stap. Elk team heeft minimaal één punt geformuleerd waar zij trots op zijn en één punt waarop ze het beter willen gaan doen, inclusief concrete acties. Daar zijn alle teams mee aan de slag gegaan. Hieronder lees je twee voorbeelden uit team Reeshof en team Sprang Capelle.

Duidelijke afspraken leiden tot hoge score bij thema 'bereikbaarheid'

Team Reeshof scoort erg hoog op het thema ‘bereikbaarheid’: een 9.33 op een schaal van 10. Reden voor deze hoge score is dat er duidelijke afspraken bestaan tussen cliënten en medewerkers over de bereikbaarheid en dat er bijna altijd iemand uit het begeleidingsgroepje bereikbaar is. Andere teams hebben bereikbaarheid juist als verbeterpunt geformuleerd. Team Sprang Capelle gaat bijvoorbeeld werken met terugbelnotities en een automatische sms als iemand op dat moment zijn telefoon niet kan opnemen. Ook laten verschillende teams zich informeren door team Reeshof over hun aanpak over bereikbaarheid. Op deze manier leren teams van elkaar.

Cliënten waarderen eigen regie

Team Sprang Capelle scoort erg goed op het thema ‘familie en naasten’. Aan de cliënt wordt altijd gevraagd wat zijn of haar wensen zijn over het betrekken van naasten en familie bij de begeleiding. Cliënten hebben zo de regie in welke mate familie en naasten betrokken worden. Dat verklaart de goede score.  Ook is er in het team een medewerker die het vaste aanspreekpunt is in het contact met naasten en familie. Dat is voor familie en naasten erg handig omdat zij altijd weten bij wie ze terecht kunnen. 

Alle deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek: nogmaals ontzettend bedankt! Met alle antwoorden en suggesties kunnen we onze zorgverlening blijven verbeteren. We hopen dat iedereen de volgende keer weer mee doet. Het eerste artikel over de enquête lees je hier.
CTO_rapportcijfer
tags: RIBW Brabant

Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...