Actueel

Inspirerende sessie 'thuis in de wijk'

29 augustus 2018
'Thuis in de wijk' is een initiatief van het MOM waar RIBW Brabant een samenwerkingspartner is samen met de woningcorporaties in Tilburg, Gemeente Tilburg, GGD, Traverse, Sterk Huis, IMW, GGz Breburg, ContourdeTwern en Thebe. Kwetsbare mensen landen niet vanzelf in de wijken, buurt of dorp. Ook commissie Dannenberg stelt in haar rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' voorwaarden aan beschermd thuis wonen. Projectgroep 'Thuis in de wijk' pakte knelpunten op om deze op te lossen.  
kapstoksessie

Van knelpunt naar gezamenlijke oplossing

Projectgroep 'Thuis in de wijk' heeft een aantal knelpunten opgepakt in de sessies met als doel om tot resultaat te komen. Belangrijk voor de oplossingsrichting hierbij is aanpakken en doen!

De knelpunten zijn vanuit de praktijk vertaald naar verschillende onderwerpen:
- vastgoed: Hoe kunnen we slim vastgoed inzetten om te zorgen voor voldoende woningen of dagbesteding. 
- maatwerktafel: Soms kun je een financieel probleem niet oplossen met een beschikking en moeten inwoners extra financiële steun hebben. 
- magicmix: Een juiste mix van mensen samen laten wonen, waarbij de ene burger wat voor de ander kan betekenen. 
- bey bey zwarte lijst: Mensen moeten een 2e kans kunnen krijgen en niet met hun gezin op straat terecht komen. 
- wasstraten: Burgers hoeven niet meer aan te kloppen bij allerlei verschillende loketten maar kunnen alles regelen aan 1 loket.

Medewerkers van de organisaties die betrokken zijn bij vastgoed hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk te onderzoeken en op te lossen: Waar hebben we leegstand en waar hebben we tekorten in huisvesting en dagbesteding voor cliënten? Kortom, de sessie leidt naar een oplossing.

Lees hier meer over MOM.
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...