Actueel

Lancering website “Gekker mag het niet worden”

5 november 2015
Hoe vaak komt het niet voor dat iemand psychiatrische problemen ervaart en niet durft te vragen om hulp? Of niet weet waar die hulp te krijgen is? Familie, vrienden en andere naasten herkennen de signalen soms niet of weten niet wat ze kunnen doen. De nieuwe website www.gekkermaghetnietworden.nl van RIBW Brabant is speciaal voor mensen met psychiatrische problemen én hun naaste omgeving.
gekkermaghetnietworden
Op het moment dat je te maken krijgt met de geestelijke gezondheidszorg, komt er veel op je af. Afkortingen en jargon kunnen leiden tot meer vragen dan antwoorden. RIBW Brabant gelooft dat herstel een persoonlijk proces is waarin de cliënt zelf de route en de eindbestemming bepaalt. Wat heeft iemand nodig om weer zo zelfstandig mogelijk invulling te kunnen geven aan het dagelijkse leven? Dat verschilt van persoon tot persoon. 

Zichtbaar
De website is bedoeld voor herkenning en erkenning van de vele uitdagingen die mensen met psychiatrische problematiek moeten aangaan. De kern van de website www.gekkermaghetnietworden.nl wordt gevormd door persoonlijke verhalen en tips van medewerkers, cliënten en hun naasten. Deze vaak indrukwekkende verhalen maken het proces van herstel zichtbaar: ze laten op unieke wijze zien hoe groot de veerkracht van mensen is en dat er altijd hoop mag zijn, ongeacht de situatie waar iemand in zit.

Op de website wordt onder meer aandacht besteed aan hoe je kunt leren omgaan met psychiatrische problemen, zelfstandig kunt wonen, aan de slag kunt gaan of je sociale relaties kunt opbouwen. Maar ook welke rol een begeleider, ervaringsdeskundige of naaste hierbij kan spelen. Hierbij is er ook aandacht voor de behoeftes van de naaste omgeving, die vaak ook veel heeft meegemaakt voor en tijdens het herstelproces.

Wat maakt het verschil?
RIBW Brabant werkt samen met haar Cliëntenraad om in de website de ervaring van cliënten met de kennis van medewerkers te combineren. Leden van de raad dragen regelmatig bij aan de website met blogs met hun ervaringen en nieuwsberichten. Uiteenlopende verhalen maar allemaal met hetzelfde thema: welke ondersteuning hebben zij gehad die hen heeft geholpen?

Voorzitter van de Cliëntenraad Leo: “Als je ziek wordt is het soms moeilijk voor te stellen dat je je problemen onder controle krijgt en een goede toekomst voor je hebt. We denken dat mensen steun kunnen hebben aan de eerlijke en persoonlijke verhalen die op www.gekkermaghetnietworden.nl zijn te vinden. Daarnaast is allerlei praktische informatie een prettig startpunt om een beeld te kunnen vormen van wat een organisatie als RIBW Brabant voor je kan doen.”
Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...