RIBW Brabant

Missie & visie

9 september 2018

Missie
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een  ernstig psychiatrische aandoening. Onze medewerkers werken samen met de cliënt aan duurzaam herstel. Daarbij gaan we uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Of iemand nu hulp nodig heeft bij  wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid: in onze persoonlijke begeleiding komen alle levensgbieden aan bod die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Al meer dan 25 jaar bieden onze deskundige medewerkers hulp bij complexe problematiek. Met een resultaatgerichte, professionele en integrale aanpak werken we aan optimale participatie in de samenleving. De basis van onze manier van werken wordt gevormd door de kernwaarden verbinding, inspiratie, professionaliteit en vertrouwen.

Visie
RIBW Brabant helpt mensen met een ernstig psychiatrische aandoening bij het opbouwen van een volwaardig en betekenisvol leven. Daarbij gaan we uit van ieders persoonlijke doelen en vermogen. Onze professionele begeleiding is herstelondersteunend en doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. We werken resultaatgericht met beproefde methodieken met als doel: cliënten stimuleren de regie over hun leven te nemen, zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de maatschappij. 

Aanpak 
Ongeacht of iemand beschermd woont,  thuis begeleid wordt, deelneemt aan activiteiten, werkt in arbeidsmatige projecten of gebruik maakt van een behandelmodule, in ons maatwerk staan de individuele doelen centraal. Gelijkwaardigheid is een belangrijk uitgangspunt voor al onze medewerkers. In de begeleiding en ondersteuning die zij bieden zijn er diverse aandachtspunten: (zelf)ontplooiing, vergroten van de zelfstandigheid, opbouw en onderhoud van een sociaal netwerk en participatie in een maatschappelijke context. RIBW Brabant kiest daarbij voor een laagdrempelige, wijkgerichte aanpak waarbij we ook zoveel mogelijk de aansluiting zoeken bij bestaande relaties en voorzieningen.

Voor continuïteit, efficiëntie en samenhang in de zorgverlening is er volop samenwerking met een groot aantal instellingen op het gebied van maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg.  De kwaliteit van onze zorg wordt door onze cliënten gewaardeerd met een 8,0.
RIBW Brabant
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...