Actueel

“Soms moet ik een grote mond incasseren”

23 november 2017
Succesvol op eigen benen kunnen staan is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Mark Verheijen (25) helpt in zijn functie als begeleidingsmedewerker bij RIBW Brabant jongeren van 16 tot 27 jaar om zelfstandig te worden. Binnen een begeleide woonvorm volgen deze cliënten, die een psychiatrische achtergrond hebben, een woontraining om zelfstandig te kunnen wonen.
markvierkant

Gezond dag- en nachtritme
Mark: “Binnen het team waarin ik werk zijn er zestien woonplekken voor jongeren die hulp nodig hebben bij allerlei praktische dagelijkse dingen. Onze begeleiding richt zich op allerlei leefgebieden: financiën, school, werk, maar ook bijvoorbeeld een gezond dag- en nachtritme.

Sommige jongeren hebben helemaal geen ervaring met zelf op tijd opstaan, koken of hun woonruimte schoonhouden. Dat leren ze hier. Daarnaast voeren we gesprekken met ze voor mentale en emotionele ondersteuning.”

Eigen persoonlijkheid
Het zelfstandigheidstraject is opgedeeld in meerdere fases, waarin de jongeren zich allerlei vaardigheden eigen proberen te maken. De laatste fase is gericht op uitstroom naar zelfstandig wonen.

De verschillende jonge cliënten hebben met elkaar gemeen dat ze kampen met psychiatrische problemen, bijvoorbeeld ADHD, autisme en depressies. Mark: “Maar tegelijk zijn ze ook allemaal heel anders. Ze hebben, net zoals ieder mens, elk hun eigen persoonlijkheid. ”

Humor schept ruimte
Wat is het allerbelangrijkste in zijn werk als hulpverlener? “Dat ik met onze jongeren kan ‘levellen’, echt contact maken. Als ik ze autoritair benader, of boven ze ga staan, werkt dat averechts. Dan gaat de deur letterlijk en figuurlijk dicht en bereik ik vaker helemaal niks meer.

Ik pak zaken ook graag met een dosis humor aan. Dingen met een geintje bespreekbaar maken, dat werkt goed om het ijs te breken en het gesprek te openen. Humor schept ruimte, ook voor de moeilijkere onderwerpen.”

Vertrouwen herstellen
En de grootste uitdaging in zijn werk? Mark: “Een manier vinden om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Het gaat erom het vertrouwen in zichzelf en in ons als begeleider te herstellen, daar wil ik voor zorgen.

We verwachten als organisatie wel het een en ander van onze jongeren. Soms zijn we genoodzaakt om te ‘bestraffen’, maar liever niet. Natuurlijk moet ik regelmatig corrigeren, maar dat doe ik het liefst zo min mogelijk. Belonen voor hun inzet en een compliment geven werkt veel beter, is mijn overtuiging.”

Soms een grote mond

“Ik probeer bij motivatieproblemen wel altijd de verantwoordelijkheid terug te leggen en het gesprek aan te gaan. Mensen duidelijk maken dat wanneer ze nu niet in actie komen, dat vervelende gevolgen kan hebben voor hun toekomst.”

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Zeker een jongere doelgroep zit niet altijd op hulp en verantwoordelijkheid te wachten. Mark: “Soms moet ik wel eens een grote mond incasseren als ik iemand aan gemaakte afspraken herinner, omdat die persoon er niet bij stilstaat dat mijn bemoeienis in hun eigen belang is.

Om hun leven op de rails te krijgen moeten onze jongeren veel stappen zetten”, besluit hij. “Bij kunnen dragen aan die succeservaringen, daar haal ik energie uit. Supermooi om te zien wanneer iemand al een kleine stap kan maken naar zelfstandigheid.”

Meer lezen over het zelfstandigheidstraject ‘Op eigen benen’? Lees de folder.

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...