Actueel

Succesvolle samenwerking UWV en RIBW Brabant

10 mei 2019
In samenwerking met UWV WERKBedrijf biedt RIBW Brabant re-integratie trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar Werk’ aan mensen die een WIA-, WAO- of Wajong- uitkering ontvangen. Deelnemers worden een half jaar intensief geschoold om uiteindelijk door te kunnen stromen naar een betaalde baan als ervaringsdeskundig professional. De resultaten zijn zo veelbelovend dat alle UWV kantoren gebruik kunnen maken van dit toeleidingstraject.
Nando van Gemert

Landelijke dekking door veelbelovende resultaten

Kandidaten van het ‘Werkfit maken re-integratie traject’ van RIBW Brabant, ook bekend als ‘Howie the Harp arrangement van RIBW Brabant’ komen inmiddels vanuit allerlei locaties in Nederland. Het UWV gaat het aanbod daarom naast regionaal ook landelijk onder de aandacht brengen bij UWV arbeidsdeskundigen. Hierdoor kan RIBW Brabant opdrachten uitvoeren voor UWV kantoren in heel Nederland. Inmiddels zijn opdrachten voor dit arrangement ontvangen vanuit UWV kantoren in Zuid- en Midden- Nederland. Nando van Gemert, trainer bij RIBW Brabant: “We zijn ontzettend trots op deze steeds breder en landelijk wordende samenwerking met het UWV. Dat UWV zoveel vertrouwen heeft in de samenwerking en onze kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid zien we als een groot compliment.”

‘Werkfit maken’ en ‘Naar Werk’

De kandidaten doorlopen een uitgebreide selectieprocedure waarbij zij bevraagd worden op onder andere hun motivatie, levenservaring, herstelproces en persoonlijke situatie. Na akkoord van de arbeidsdeskundige van het UWV start de deelnemer met het ‘’Howie the Harp Werkfit maken re-integratie traject’. Dit traject houdt in dat studenten een half jaar klassikaal het theoretische gedeelte van de opleiding tot ervaringsdeskundige professional volgen. Dit staat in het teken van persoonlijke, professionele en herstelgerichte ontwikkeling. Tijdens het gehele proces worden de deelnemers ondersteund door een coach van Howie the Harp. Deelnemer en coach gaan samen met de arbeidsdeskundige van het UWV evalueren of de deelnemer kan starten aan het ‘Naar Werk re-integratietraject’. Na akkoord van de arbeidsdeskundige gaat de deelnemer met ondersteuning van de coach stagelopen bij een (zorg)organisatie. Kandidaten ontwikkelen gedurende beide re-integratie trajecten een portfolio waarin zij hun gehele leerproces beschrijven. Na het eindgesprek en beoordeling van de portfolio krijgen de studenten een uitstroomprofiel en certificaat en kunnen ze gaan ze gaan werken als ervaringsdeskundige professional.

Kansrijker in het leven en weer midden in de maatschappij

"De ontwikkeling van onze studenten en de mogelijkheden die dit maatschappelijk met zich meebrengt zijn zeer overtuigend en daardoor staan zij ook kansrijker in het leven. Bij Howie the Harp leiden we mensen op tot professioneel ervaringsdeskundige. Mensen met een eigen ervaring ontwikkelen hier de kennis om vanuit hun kwetsbaarheid op zoek te gaan naar hun kwaliteiten en talenten. Samen met het UWV creëren we zo de maatschappelijke kansen die nodig zijn voor mensen om weer aan te haken. Mensen staan sterker in hun herstel, staan dichterbij de maatschappij en krachtiger in het leven. Ook beschikken ze zo over een gereedschapskist waar ze uit kunnen putten doordat ze veel hebben geleerd. Mensen komen weer aan het werk waarmee ze hun eigen geld verdienen, hun eigenwaarde stijgt en de onzekerheid afneemt. Deze trajecten bieden hen weer kansen. Wat wil een mens nog meer…?”

Voor meer informatie en het aanmelden van kandidaten kunt u contact opnemen met medewerkers van team Howie the Harp Brabant. Zij zijn bereikbaar via 0416-348320 en via howietheharp@ribwbrabant.nl.  
Actueel
Howie the Harp biedt in co-productie met ROC Zadkine de opleiding MOED (Medewerkers Opleiding tot ...
Ons jaarbeeld 2018 presenteren we als magazine. Hierin kunt u lezen hoe medewerkers en ...
Over enkele weken start de oriëntatieatiecursus 'Hulpverlener met ervaring' weer. De cursus is ...