Actueel

Werkatelier: solidariteit in de wijk als oplossing voor een inclusieve samenleving?

22 februari 2019
Hoe tillen we samen zorg en ondersteuning in de Regio Hart van Brabant naar een hoger plan? Regionaal Werkatelier organiseerde dinsdag 19 februari een bijeenkomst in Tilburg waar betrokken gemeenten, zorgverleners en woningcorporaties elkaar inspireerden en samen oplossingen zochten. 
Nando van Gemert  beantwoordt vragen uit het publiek
De negen gemeenten van regio Hart van Brabant (Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden)  organiseerden in aanloop naar de aanbesteding een Werkatelier voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg. 

Grootste verandering in de zorg ooit

Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant, licht toe: “De Wmo transformatie waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor hulp en ondersteuning is de grootste verandering in de zorg ooit. Van een verzorgingsstaat groeien naar een maatschappij die een beroep doet op solidariteit in de wijken is een grote stap. Mensen blijven langer thuis wonen, het recht op zorg is anders ingericht en ter compensatie van zorg kijken we naar mogelijkheden van cliënten, familie en naastbetrokkenen.” 

Samen aanpakken

Het Werkatelier organiseerde diverse workshops met als thema innovatie in de zorg. Over de workshop van Nando van Gemert en Collin Hoefnagel, beiden werkzaam als Senior ervaringsdeskundig medewerker bij RIBW Brabant, vertelt Nando: “We startten met een situatieschets. Stel je een gezin voor van een 44-jarige man met PTSS (Posttraumatische Stress-stoornis), een vrouw met autisme en twee puberdochters met problemen. Welke gedachten krijgen de deelnemers van de workshop dan? Hiermee daagden we hen uit om in hokjes te denken, wat mensen tot nadenken zette hoe stigmatiserend de maatschappij kan zijn. Vervolgens hebben we uitgelegd wat herstelondersteunende zorg bij RIBW Brabant inhoudt en welke rol ervaringsdeskundigheid daarin speelt.” Een opvallende conclusie van het Werkatelier luidt volgens Nando: “Mooi dat iedereen op één lijn zit. We willen van alles en we realiseren ons dat we samen moeten werken om Wmo-beschermd wonen in de regio naar een hoger level te tillen.” 

Solidariteit in de wijk

Chris van Geloven vervolgt : “Erik Dannenberg schrijft in zijn rapport ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ dat cliënten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het landen in de wijk en je erin thuis voelen is voor cliënten en buren nog niet zo eenvoudig. We hebben daar veel partijen bij nodig zoals de buurman, de buurt en heel veel andere organisatie waar we al nauw mee samen werken. De ambitie van RIBW Brabant is dat cliënten binnen hun mogelijkheden (weer) zelfstandig thuis gaan wonen, eventueel met inzet van ambulante Wmo-begeleiding. Solidariteit in de wijk vormt hierbij de sleutel naar de oplossing.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...