Actueel

Werkbezoek verdieping in ervaringsdeskundigheid: "Focus op workreadiness"

10 november 2016

Nando van Gemert is ervaringsdeskundig coach senior bij Howie the Harp Tilburg: “Afgelopen september bezocht ik met een aantal collega’s de Verenigde Staten om te kijken hoe men daar omgaat met de ontwikkeling van het vak, want ervaringsdeskundigen worden daar al langer, meer en breder ingezet dan in Nederland. We brachten een bezoek aan het Howie the Harp Advocacy Center in New York, dat in 1995 werd opgericht. De perfecte gelegenheid om de kennis die wij dit afgelopen jaar als opleiders in Tilburg hebben opgedaan, te spiegelen aan die van deskundigen met meer dan twintig jaar ervaring. Een inspirerende ontmoeting, die ons zal helpen om Howie the Harp Tilburg verder te laten groeien en ontwikkelen."

Bezoek aan Community Access’ Howie the Harp Advocacy Center voor Career Class

Peertraining bij de pioniers van The Mental Health Association of Westchester

"Het vak van ervaringsdeskundigen is volop in beweging"

Evelien van Etten (manager herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid): “De afgelopen vier jaar is de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ondersteuning van RIBW Brabant volop in beweging geweest. Maar omdat de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de dagelijkse praktijk nog relatief nieuw is, is het niet makkelijk precies te voorspellen hoe deze functie zich in de toekomst verder gaat ontwikkelen. In september 2015 opende RIBW Brabant in samenwerking met Pameijer het opleidingscentrum tot ervaringsdeskundige Howie the Harp in Tilburg. Tijdens de één jaar durende opleiding worden mensen met ervaring in de psychiatrie opgeleid tot. De eerste vijftien studenten van het Tilburgse opleidingscentrum van Howie the Harp™ studeerden afgelopen weken af als professionele ervaringsdeskundigen, een goed moment om te reflecteren op wat het vak inhoudt en wat we kunnen doen om de opleiding verder te verbeteren.

"Alle projecten die we hebben bezocht waren volledig ingesteld op workreadiness"

Angela Bison (‎ervaringsdeskundig coach senior bij Howie The Harp Tilburg) kijkt enthousiast terug op wat er allemaal naar boven kwam tijdens het werkbezoek aan de Verenigde Staten. “Ik heb in zoveel kennis mogen delen in de ontmoetingen met pioniers van onder andere Community Access, The Mental Health Association of Westchester (MHA) en Baltic Street. Het mooie aan alle projecten die we hebben bezocht, is dat ze volledig ingesteld zijn op ‘workreadiness’. 
Dit is een onderwerp dat perfect aansluit bij de vragen die wij als coaches van Howie the Harp Tilburg hadden: hoe pakken ze dit in New York aan en waar leggen ze de focus? Hoe gaan ze om met trauma’s en kwetsbaarheden, maar zorgen ze dat dit niet de overhand krijgt of blijft houden tijdens de opleiding? Welke keuzes maken ze op het gebied van zelfredzaamheid en eigen regie ten aanzien van studenten? En hoe werken ze samen om het beste uit de student te halen, maar op een manier die haalbaar en gezond is voor de overige medewerkers? Dat je problemen ervaart is natuurlijk heel erg en uiteraard houdt men daar rekening mee, maar de Amerikaanse initiatieven verleggen al snel de focus naar het functioneren als werknemer/vrijwilliger. Dit klinkt misschien hard en zelfs ongeïnteresseerd, maar deze houding kom je natuurlijk ook vaak tegen op de werkvloer.”

"Mooi om te zien dat eigen regie en empowerment overal voorop staan"

Nando van Gemert: “Je persoonlijke problemen mogen er zijn en daar is aandacht voor. Maar in Amerika gaan ze ervan uit dat je aandacht op de werkvloer ligt bij het uitvoeren van je werk. Wat ons opviel was dat door de focus te verleggen naar iets positiefs zoals een taak, de aandacht voor het ziek zijn en het ‘niet kunnen’ automatisch vermindert. Naast je werk kun je werken aan persoonlijk herstel. Het hebben van werk draagt bij aan het deelnemen in de samenleving en geeft naast hoop, eten en een bed om in de slapen. Daarnaast creëer je een toekomst voor jezelf en eventueel je gezin, die daardoor ook weer een deel kunnen zijn van de maatschappij en dus iets op kunnen bouwen. Het verschil met Nederland is dat wij vangnet na vangnet hebben. In Amerika is je uiteindelijke vangnet de straat en dat is te merken ook. Dat schrille contrast zorgt ervoor dat mensen, zodra het ook maar een beetje gaat, voor 110% gaan voor hun herstel en het opbouwen van hun leven. Hierbij hebben ze veel aan peersupport en andere initiatieven waarbij eigen regie en empowerment voorop staat en vallen minder terug op de klassieke vormen van hulpverlening.”

Evelien van Etten, Nando van Gemert en Angela Bison werken voor RIBW Brabant aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. In september brachten zij met afgevaardigden van Fonteijenburg, Limor en Pameijer een bezoek aan Amerika om daar te kunnen leren van de pioniers van onder andere Community Access, The Mental Health Association of Westchester (MHA) en Baltic Street.

Bezoek aan Community Access’  Howie the Harp Advocacy Center voor Career Class

Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...