Veelgestelde vragen

Wat is het Wraparound Care-model?

5 januari 2018
Dit wordt onder andere ingezet bij gezinnen die te maken hebben met langdurige en vaak complexe problemen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld financiën, wonen, integratie, overlast, sociaal isolement, psychiatrie of verslaving.
Het doel is het gezin weer grip te geven op het eigen leven, waarbij het zelf aangeeft welke zorg en of dienstverlening het nodig heeft. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de gezinsleden moet leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn.

Andere methodieken die we gebruiken zijn:
Veelgestelde vragen
De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ...
Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft ...
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.