Aanmelden

Het grootste deel van onze zorg wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoed. Daarom heb je van de gemeente een zogenaamde beschikking nodig. Zij kijken voor welk leefgebied er begeleiding nodig is, waarna met jou wordt besproken welke zorgaanbieder(s) het beste bij jouw zorgvraag past. Op de website van jouw gemeente, vind je hoe je een beschikking kunt aanvragen, veel informatie vind je op www.zorginregiohartvanbrabant.nl.


Zo werkt het

Binnen de regio Hart van Brabant ontvang je een beschikking voor beschermd wonen of ambulante Wmo-begeleiding voor een of meerdere leefgebieden: Wonen, Financiën, Regie op eigen leven, Maatschappelijke participatie, Gezin en huiselijke relaties en Sociaal netwerk. Uiteraard kom je alleen bij ons terecht als jouw zorgvraag voortkomt uit een psychische kwetsbaarheid. Er zijn situaties waarbij je de betaling van de zorg dient te regelen met de instantie waar je al mee in contact bent. Je wordt hier dan door deze partij over geïnformeerd. Uiteraard kun je hoe dan ook op ieder moment contact met ons opnemen.

We denken graag met je mee.
Zie ook:
In haar maandelijkse blog geeft Mariëlle ons een inkijkje in haar werk als ervaringsdeskundige ...
Dit jaar start de alweer de vijfde klas van Howie Brabant. In de eenjarige opleiding tot ...
Alle cliënten van RIBW Brabant hebben ongeveer anderhalve week geleden per post een ...