Actueel

Wijkschakel stopt in huidige vorm

4 mei 2015
RIBW Brabant, Thebe, Schakelring, Maasduinen en Prisma bundelden in 2013 hun krachten vanwege grote veranderingen in de zorgsector. Samen startten zij het project Wijkschakel voor een nieuwe aanpak wat betreft zorg- en dienstverlening in drie gemeenten: Drunen, Waalwijk en Loon op Zand. Per 1 april jl. is besloten om Wijkschakel in deze vorm stop te zetten.
Reden is dat er in de afgelopen periode overlap is ontstaan in de taken van de Wijkverpleegkundigen Segment 1, de (sociale) wijkteams, het Wmo-loket van de gemeente en de taken van de Wijkschakel-medewerkers. Wijkschakel stopt daarom te bestaan als ‘voordeur’, voor mensen met een ondersteuningsvraag. Zij kunnen hun vraag nu stellen aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams, gemeentelijke loketten of onze eigen entrees.

Blijvend contact

De vijf betrokken organisaties blijven elkaar in de gemeente Heusden, Waalwijk en Loon op Zand wel periodiek ontmoeten. Zo kunnen zij kennis, informatie en signalen uitwisselen. Ook kunnen ze knelpunten gezamenlijk oppakken met gemeenten en zoeken naar nieuwe creatieve ‘zorgproducten’ voor kwetsbare groepen. In de gemeente Heusden is Wijkschakel geïntegreerd in het sociale wijkteam ‘Bijeen’.

Waarom Wijkschakel?

Doel van Wijkschakel was om de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers te verbeteren, de participatie in de maatschappij te vergroten en het gewone leven te herstellen. Dit door de zorg af te schalen waar mogelijk en daardoor kosten te reduceren. Wijkschakel richtte zich daarbij op zeven leefgebieden en op burgers in een complexe situatie met problemen op meerdere leefgebieden. 

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...