Actueel

Betere zorg door mobiel werken

9 november 2015
Zorg en ICT vinden elkaar steeds meer. Innovaties maken het werk van zorgmedewerkers effectiever en beter, waar cliënten weer de vruchten van plukken. Welke innovatieve ICT-toepassingen zijn mede door RIBW Brabant ontwikkeld en gaan binnenkort in de praktijk hun nut bewijzen?
richardvierkant
Als eerste staat Care Connections op de rol. Dit programma zorgt ervoor dat medewerkers niet meer verplicht achter hun bureau moeten zitten om in cliëntendossiers te werken. “Je kunt de dossiers makkelijk vanaf je tablet openen en bijwerken”, licht Richard de Fijter toe, informatie- en innovatiemanager bij RIBW Brabant.

“Zo hebben medewerkers die cliënten bezoeken alle benodigde informatie bij zich om op een effectieve manier het gesprek met ze aan te gaan. Alles is beschikbaar: de laatste rapportage, tijdregistratie, vastlegging van afspraken, noem maar op. En omdat er achteraf minder vastgelegd hoeft te worden, hebben medewerkers meer tijd voor de cliënt.”

Mobiel werken
Deze innovatie zorgt voor praktische en efficiënte ondersteuning in het werk van begeleiders. Care Connections is ontstaan vanuit de visie van herstelondersteunende zorg van RIBW Brabant: hoe kunnen we mensen faciliteren om zoveel mogelijk vanuit hun eigen kracht te kunnen leven?

De Fijter: “Die visie hebben we vertaald naar medewerkers: hoe kun je hen zo goed mogelijk uitrusten voor hun werk? We wisten al een tijd dat mobiel werken een grote bijdrage hieraan kon leveren, maar er was nog geen software beschikbaar die dit kon realiseren.”

Inqluiss: voor cliënten
Uit gesprekken met medewerkers werd de basis gelegd voor Care Connections. Het systeem werd ontwikkeld met een softwarepartner en komt eind van dit jaar beschikbaar voor de medewerkers. Zorg- en/of maatschappelijke organisaties die interesse hebben nodigen we van harte uit: we vertellen graag hoe het systeem voor registratie en rapportage werkt.

Intussen heeft de ICT-afdeling niet stil gezeten: er is nu ook een webportaal in ontwikkeling speciaal voor cliënten, met de naam Inqluiss. “Hiermee kunnen ze zelf eenvoudig naasten, vrijwilligers en professionals laten aanhaken op hun eigen dossier om hen te helpen met het behalen van hun persoonlijke doelen”, aldus De Fijter.

Interesse vanuit zorginstellingen
Inqluiss is een doordachte tool om resultaatsturing te ondersteunen. Resultaatsturing is een begeleidingsmethode - in eigen beheer ontwikkeld - waarmee de medewerkers aansturen op duidelijke doelen die de cliënt op de korte termijn wil bereiken. “Ook hiervoor hebben meerdere zorginstellingen al interesse getoond.

Omdat beide programma’s ontwikkeld zijn vanuit het oogpunt van de gebruiker, is er veel erkenning en herkenning bij de gebruikers. Door hun enthousiaste reacties weten we dat we dat onze aanpak goed heeft gewerkt.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...