Actueel

Blog: een verhuizing hoort een persoonlijke wens te zijn

6 december 2018

In het GGZ-landschap is een flinke verschuiving waarneembaar. Voor beschermd wonen leverde het rapport van Dannenberg mooie perspectieven op, waarmee de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis kan worden gemaakt. Inzet daarbij is om iemand zoveel mogelijk de ondersteuning te bieden in zijn of haar eigen huis, ook als het om intensieve begeleiding en behandeling gaat. Daarmee sluiten we aan op de basisbehoeften van de mens, namelijk: ondersteuning op de eigen plek, autonomie, mogelijkheden om eigen doelen te realiseren en in verbinding met andere mensen te zijn. Bij RIBW Brabant zetten we al  jaren in op deze beweging. Vanaf 2015 tot nu toe zien we een daling van 491 plaatsen Beschermd Wonen naar 433 en een groei van ambulante begeleiding van 518 naar 840. 

Marina Hesen

Met een goede en integrale begeleiding op levensgebieden, als wonen, vrije tijd, financiën, sport, werk en studie, lukt het veel cliënten om met ambulante begeleiding zelfstandig te wonen. Ook bij de meer complexe problemen. Het is dan wel belangrijk om snel te kunnen schakelen in intensiteit en frequentie bij veranderingen in de ondersteuningsbehoefte. Het zijn echter niet alleen succesverhalen. Er is ook een groep die wel voor langere tijd aangewezen is op intensieve zorg en 24-uurs nabijheid. Voor hen blijft een vorm van Beschermd Wonen ook in de toekomst noodzakelijk. We zien op dit moment overigens het aantal aanvragen voor Beschermd Wonen wat toenemen. 

Het belang van een vertrouwde omgeving

Maar ook bij de mensen met een grotere kwetsbaarheid gaan we uit van hoop en perspectief en bieden we herstelondersteunende zorg. Ook al gaat dat soms in hele kleine stapjes. Dit vraagt ook op het terrein van Beschermd  Wonen om een variatie in het wonen om aan de verschillende woonbehoeften te kunnen voldoen. Belangrijk daarbij is dat bij het afschalen van zorg de stabiliteit van de woonomgeving uitgangspunt zou moeten zijn. We zetten immers op integratie en participatie in de wijk waarin iemand woont en ondersteunen bij het bouwen van waardevolle netwerken en het gebruik van reguliere  voorzieningen in de wijk. Het is dan ook niet wenselijk dat als iemand vanuit Beschermd Wonen naar ambulante begeleiding kan, moet verhuizen en hierdoor uit zijn vertrouwde omgeving wordt gehaald.  Verhuisbewegingen mogen niet ‘beschikking gedreven’ zijn, zoals nu nog  vaak het geval is. Een verhuizing hoort een persoonlijke wens te zijn en zou niet voort mogen komen uit een verandering in de zorgvraag. 

Het vraagt nogal wat flexibiliteit, creativiteit en samenwerking om dat voor elkaar te krijgen en zo een stabiele woonsituatie voor iedereen te realiseren. Ook voor degene die nu nog Beschermd Wonen en straks beschermd thuis wonen.  

Inclusieve samenleving

We gaan voor sociale inclusieve en participatie. Dit vraagt van ons als RIBW Brabant en alle andere organisaties die in het sociale domein actief zijn om veer- en innovatiekracht. Tijden zijn veranderd. Vastere vormen maken plaats voor een grote variatie aan woon- en ondersteuningsarrangementen, met verschillende combinaties van huur- en zorgovereenkomsten. De onderlinge afhankelijkheden tussen partners in het sociale domein neemt toe omdat geen enkele organisatie ‘stand alone’ de antwoorden op dit soort vraagstukken kan geven. Om inclusie- en participatievragen op te lossen is samenwerking dus nodig. 

Wij zien in de regio Hart van Brabant gelukkig een grote bereidheid bij partners om als bondgenoten op te trekken. Als RIBW Brabant willen we heel graag een constructieve bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen vanuit de overtuiging dat je samen verder komt dan alleen! 

Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...