Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Cliënten

Iedereen kan een ernstig psychiatrische aandoening overkomen. Dat heb je niet zelf in de hand. Omgaan met een psychiatrische aandoening gaat niet vanzelf. Wij bieden professionele, doelgerichte begeleiding aan onze cliënten. In ons werk hebben we veel ervaring met ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen.

Wat kun je als cliënt wel?

De gevolgen hiervan zijn vaak zicht- en voelbaar op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werk/daginvulling, sociale relaties, gezondheid en financiën. Omdat ze onderling samenhangen, bieden we professionele ondersteuning en begeleiding op al deze gebieden aan onze cliënten.

Onze begeleiding en ondersteuning kan plaatsvinden bij jou thuis, of in een van onze (groeps)woningen waar je als cliënt kunt wonen. Deze woningen staan altijd in een wijk, en je kunt er voor korte of langere tijd terecht: dit heet beschermd wonen. Bij ons staat niet je ziekte centraal, maar juist wat je wél kunt. Wij nemen je leven niet over. We lopen als het ware een tijdje met je mee: samen met jou gaan we op zoek naar wegen om maximaal herstel te bereiken.

Sleutel tot succes

Als RIBW Brabant hebben we deze kernwaarden: verbinding, vertrouwen, professionaliteit en inspiratie. Deze worden zichtbaar in de gelijkwaardigheid tussen begeleider en cliënt. We willen je echt leren kennen en daarom vragen we door: wat heb jij nodig om zo zelfredzaam mogelijk te worden? Samen stellen we een doelgericht plan op met persoonlijke doelen voor het zo zelfstandig mogelijk leven en deelnemen aan de samenleving. Hierin ben jezelf de belangrijkste sleutel tot succes.

Werken aan je herstel is immers ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Wij begeleiden met professionele methodes en stimuleren je eigen kracht en zelfvertrouwen. Het onmogelijke vragen we nooit, maar we zullen altijd motiveren om een stapje verder proberen te gaan. Je kunt meer dan je denkt! Onze zorgbemiddelaars kunnen je meer vertellen over wat we voor je kunnen betekenen: neem hiervoor contact met ons op.

Verzilveren van cliëntervaringen

In onze organisatie werken ook ervaringsdeskundigen: dat zijn mensen die zelf een psychiatrisch verleden hebben, en zijn opgeleid om met hun ervaring andere cliënten verder te helpen. We zijn van de menselijke, doelgerichte aanpak. Gelukkig vinden de mensen om wie het gaat dit ook: onze cliënten zijn blij met hoe we het doen, zo blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

Contact opnemen over vertrouwenskwesties?

Als cliënt of naaste kun je contact opnemen met de volgende vertegenwoordigers voor advies, steun of klachten:

  • Ben je cliënt en heb je een idee, advies of suggestie voor de organisatie? Dan kun je deze melden bij de Cliëntenraad, de officiële belangenbehartiger voor het verwoorden van de meningen van cliënten naar het bestuur
  • Ben je cliënt en heb je een conflict met onze organisatie? Voor informatie, begeleiding en/of bemiddeling kun je contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten
  • Voor een probleem of klacht waar je niet met de begeleiding uit komt, kun je contact opnemen met de klachtencommissie
  • Heb je als cliënt bij een voorval (im)materiële, fysieke of emotionele schade opgelopen, en wil je zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen? Meld het als incident
  • Heb je als naastbetrokkene vragen of zorgen waarmee je niet terecht kan bij de begeleiding? Je kunt voor steun en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon

Zorgorganisaties zijn verplicht de 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring, zo ook RIBW Brabant. Deze meldcode is gemaakt om professionals een duidelijk stappenplan te geven dat zij moeten volgen wanneer ze vermoedens hebben over mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld.

Meer weten?
Heeft je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend een psychiatrische stoornis? Dan betekent dat ...
Ypsilon is de vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor ...
Mocht je een persoonlijke klacht hebben, waar je niet met de begeleiding uit komt, dan kun je ...