Actueel

Ondertekening convenant 'Nu Niet Zwanger' voor regio Hart van Brabant

27 november 2017
RIBW Brabant gaat mee uitvoering geven aan het programma ‘Nu Niet Zwanger’, dat kwetsbare ouders helpt om in deze fase van hun leven géén kind te krijgen.
nunietzwanger

De ondertekenaars van dit programma -opgezet door de GGD Hart voor Brabant en gemeente Tilburg-  spreken af dat hun hulpverleners een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie open met kwetsbare ouders -vrouwen en mannen- bespreken. Dit wordt structureel onderdeel van hun werk. Het programma zet in op maatwerk; vrijwillige, intensieve begeleiding van kwetsbare (potentiële) ouders die te kampen hebben met psychische problemen, een verstandelijke beperking, armoede, dakloosheid, illegaliteit en/of een verslaving. Zij worden gemotiveerd om vrijwillig geschikte anticonceptie te gaan gebruiken. Met als belangrijkste doel: voorkomen dat zij in deze fase van hun leven zwanger worden.

Naast RIBW Brabant werd het convenant ondertekend door nog achttien ketenpartners in de regio Hart van Brabant: GGZ Breburg , Kompaan en de Bocht, Amarant Groep, Stichting Prisma, SMO Traverse, Instituut voor Maatschappelijk Werk, GGD Hart voor Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, Jeugdbescherming Brabant, MEE Plus, MEE regio Tilburg, MEE West-Brabant, Philadelphia, Reclassering Nederland, Novadic Kentron, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Huisartsenbestuur Midden-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming regio Zuidwest Nederland.

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...