Veelgestelde vragen

Wat is Familie als bondgenoot?

5 januari 2018
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.
Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis wordt aangewend om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. In lesmodules worden thema's, waarvan de familieleden en cliënten vinden dat ze belangrijk zijn, bij de hulpverleners onder de aandacht gebracht.


Andere methodieken die we gebruiken zijn:
Veelgestelde vragen
De term ervaringsdeskundigheid wordt in allerlei contexten gebruikt. In de reclame ben je al ...
Wie vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek een aanvraag voor Beschermd Wonen heeft ...
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals.