Actueel

Onze nieuwe folders zijn uit

19 december 2014
De zorgwereld verandert en wij veranderen mee. We hebben twee vernieuwde folders: een voor cliënten en naastbetrokkenen, en een voor professionals. Actuele informatie, die inhaakt op de huidige ontwikkelingen en duidelijk uitlegt wat RIBW Brabant doet en hoe we zaken aanpakken.
Afbeelding_brochure_ribw_brabant

Voor cliënten en naastbetrokkenen
In deze vernieuwde folder is alles te lezen over welke soorten ondersteuning we bieden. We hebben veel ervaring met ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD,  persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. Als RIBW Brabant helpen we je om te leren gaan met deze ziektebeelden.

Wij werken vanuit de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB): we bieden herstelondersteunende zorg zodat je beter kunt functioneren, met zo min mogelijk professionele hulp. Het gaat erom dat je jouw kwaliteiten en talenten kunt gebruiken voor een leven waar jij je goed bij voelt. Bij ons staat niet je ziekte centraal, maar juist wat je wél kunt.

Meer weten? Download hier de folder
Wil je liever een papieren exemplaar? Mail dan je naam en adres naar communicatie@ribwbrabant.nl


Voor professionals

Deze folder gaat in op de werkmethodieken die we hanteren en hoe we samenwerken met ketenpartners. Onze herstelondersteunende zorg bieden we doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Uiteindelijke doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid en optimale participatie in de samenleving.

In het bereiken hiervan motiveren we om zoveel mogelijk de eigen regie over het leven te nemen. Onze begeleiders werken met mensen met heel uiteenlopende psychiatrische problematiek. We geven gespecialiseerde begeleiding bij: autisme, dubbele diagnose, TBS en preventieve/na-detentie, syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel. Ook richten we ons op vier specifieke doelgroepen waar psychiatrische problematiek speelt: ouderen, jeugd, asielzoekers  en gezinnen.

Meer weten? Download hier de folder
Wil je liever een papieren exemplaar? Mail dan je naam en adres naar communicatie@ribwbrabant.nl

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...