Actueel

Gezond op jezelf wonen

15 juni 2015
Zo snel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Onder dit motto opent RIBW Brabant op 1 juli een nieuwe locatie waar jongeren kunnen wonen met begeleiding, en ook een zelfstandigheidstraining krijgen. Robert van Baast, teammanager bij RIBW Brabant, over het wat en hoe van dit bijzondere woonproject.
Keesomstraat (9) klein

Het idee van woontrainingen is niet nieuw: in de Reeshof werd tot voor kort vanuit team Jeugd een aantal groepswoningen en HAT-eenheden begeleid. Eind juni verhuizen de bewoners naar de nieuwe locatie in Broekhoven. Het trainingsprogramma heeft een duur van maximaal 1,5 jaar: bewoners leren in die tijd de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen, eventueel met begeleiding aan huis.

Ruimte voor persoonlijke vraag
“Vroeger kregen jongeren vaak voor langere periodes indicaties voor beschermd wonen”, vertelt teammanager Robert van Baast. “Dat leidde er in een aantal gevallen toe dat mensen onnodig lang bleven, terwijl de zorg in principe al afgeschaald had kunnen worden. Omdat er nu geen sprake meer is van groepen bewoners, is er veel ruimte om op persoonlijke vragen in te spelen.” De individuele hulpvraag bepaalt dus welke begeleiding er wordt geboden.

Kracht van sport
Opvallend is de aandacht voor sportactiviteiten, die zijn ingebed in het aanbod van begeleiding. “We gaan altijd uit van school, werk en dagbesteding, maar zeker voor jongeren biedt sport iets extra’s. Intussen is er een heel scala aan sportactiviteiten opgebouwd waar jongeren graag aan meedoen: we hebben nu diverse voetbalteams, er worden bokslessen verzorgd, cliënten doen mee aan de Tilburg Ten Miles en andere loopwedstrijden.”

Bewegen voor iedereen
Maar sport is niet alleen goed voor jongeren: intussen wordt er binnen alle RIBW-teams gewerkt aan mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen. “Het gaat ook om activiteiten als bewegen voor ouderen of samen op een hometrainer zitten. Als mensen eenmaal bewegen, gaan we ze stimuleren om mee te doen aan sportactiviteiten in de wijk, of om de sportschool te bezoeken. Dat sluit naadloos aan op ons einddoel: dat mensen zelfstandig deelnemen aan de samenleving.”

Coach op de club
Robert weet dat reguliere sportclubs nog niet veel ervaring hebben met gerichte begeleiding van mensen vanuit een RIBW worden ondersteund. “Het mooiste is natuurlijk als onze sportcoaches in die clubs een tijdje aan het werk zouden kunnen. Dan kunnen onze cliënten op hun gemak wennen aan de gang van zaken daar én hebben de sportcoaches de kans hun ervaring over te dragen aan de medewerkers van de club. Dan haal je het beste uit twee werelden.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...