Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

"Goede ondersteuning geven? Eerst vertrouwen winnen"

15 december 2017
Johnnie Joosten is begeleider in een Tilburgs RIBW-wijkteam. Samen met collega’s begeleidt hij buurtbewoners met psychiatrische problemen, die heel verschillend zijn. “Depressie, autisme en ADHD komen veel voor, daarnaast zijn er ook steeds meer gezinnen met meerdere problemen die voortkomen uit psychische problemen, zoals verslavingen en schulden.” Wat houdt zijn werk als begeleider in?
Op de fiets
“Op werkdagen ga ik op mijn fiets de wijk in voor een aantal bezoeken bij cliënten thuis. Bij de ene wijkbewoner gaan we vaak langs, bij de ander een keer per week, of nog minder. Dat ligt aan de beschikking die iemand heeft gekregen vanuit de gemeente en aan de hulpvraag. Ik ondersteun mensen in de problemen die ze tegenkomen in het dagelijks leven.

Het gaat om het doen
Die gaan over zaken als isolement, schulden, werk en huisvesting. Als iemand bijvoorbeeld de straat niet goed op durft door angsten, onderzoeken we samen wat er nodig is om dit te doorbreken. Vaak gaat het om praktische hulp, zoals het aanleren van ontspanningsoefeningen of de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie. Wat ook vaak helpt: een familielid, kennis of vrijwilliger die meegaat naar buiten.

Het liefst zou ik zelf dan meegaan, want het gaat tenslotte vooral om het doen, niet om praten. Maar die tijd heb ik vaak niet. Als ik mensen meer zou kunnen helpen met praktische situaties, hebben ze het eerder zelf onder de knie, is mijn idee. Dan hebben ze ook minder lang zorg nodig.

Wie ben jij?
Als ik mensen voor het eerst bezoek, beginnen ze vaak over de diagnose die ze hebben en welke zorg ze al hebben gehad. “Ik hoor liever meer over jou”, zeg ik dan altijd. “Wat zijn je hobby’s, waar kom je vandaan? Kortom, wie ben jijzelf?” Zo zoek ik naar aanknopingspunten in de begeleiding. Wat het ziektebeeld is, lees ik wel in het dossier.

Voordat je goed hulp kunt verlenen, moet er eerst een basis van vertrouwen zijn. Niemand laat immers binnen een uur het achterste van zijn tong zien aan een onbekend persoon. Maar de druk is groter geworden om snel aan de slag te gaan. Voor het opbouwen van een band is steeds minder tijd.

Beter zelfbeeld
Sinds de invoering van de Wmo wordt er meer van mensen gevraagd. Het systeem is strenger geworden. Als ik bijvoorbeeld een herbeschikkking moet aanvragen omdat een cliënt meer zorg nodig heeft, duurt dat zo een paar maanden. Het is moeilijk om te zien hoe de cliënt daar dan de dupe van is.

Het mooiste aan het vak is...
...als het me lukt als mensen zó te ondersteunen, dat ze boven hun eigen zelfbeeld uitstijgen. Ze denken vaak dat ze weinig kunnen. Op een gegeven moment lukt iets wel: een normaal dag-nachtritme opbouwen, minderen of stoppen met drugs of alcohol, of weer de deur durven uitgaan. Dat geeft ze hoop en vertrouwen om ook een volgende stap te zetten.”
JJoosten
Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...