Actueel

Trots op samenwerking met en gunningen van gemeente Waalwijk en Loon op Zand

22 november 2018
Gemeente Waalwijk werkt aan een integrale aanpak in de zorg en ondersteuning zodat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. Samen met aanbieders wordt gewerkt aan de koers te kiezen. RIBW Brabant werkt hier graag en trots aan mee. Graag omdat we willen dat cliënten meedoen in een inclusieve samenleving en trots omdat RIBW Brabant in Waalwijk en Loon op Zand gunningen heeft voor Wmo begeleiding.
waalwijks lab klein

Vertrouwen in begeleiding leidt tot gunning

RIBW Brabant heeft een definitieve gunning Wmo begeleiding in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand per 1 januari 2019. Deze twee gemeenten kopen de zorg zelf in en doen niet mee met de aanbesteding die de andere zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Oisterwijk-Goirle-Hilvarenbeek-Dongen-Rijen-Heusden en Tilburg) hebben uitgezet. De wijkteams van RIBW Brabant in die gemeenten kunnen hun werk en samenwerkingsrelatie met de buurt, wijk en de toegang voortzetten. Chris van Geloven, relatiebeheerder: “Team WIJZ van Waalwijk en het sociaal team Loon op Zand vragen onze professionals steeds vaker mee te denken in oplossingen van meervoudige casuïstiek. Het blijft belangrijk om samen met ketenpartners datgene te doen wat het beste is zodat iedereen mee kan blijven doen binnen zijn of haar mogelijkheden.” 

Samen met gemeente Waalwijk de handen ineen 

Gemeente Waalwijk organiseert verschillende werkbijeenkomsten, zoals onlangs ‘de handen ineen’ om samen te werken aan sociale agenda. Chris van Geloven vervolgt “RIBW Brabant zat bij de thematafel ‘oog voor elkaar’ omdat we actief zijn in alle wijken en het belangrijk vinden dat mensen met psychische kwetsbaarheid mee kunnen doen vanuit sociale inclusie. We leggen de focus juist op mogelijkheden en talenten van burgers die zij kunnen inzetten in de buurt en de wijk. We zoeken naar oplossingen op korte termijn. Dit is ook een beweging die ik zie in de samenleving. Ik vind het mooi om de pro-activiteit van alle betrokkenen te zien. Professionals en vrijwilligers willen regelruimte om alle burgers in wijken en buurten de beste zorg te geven, ook aan de eenzame en sociaal geïsoleerde burger.” 

Drempels laag voor cliënten

Nog een voorbeeld van de werkwijze van gemeente Waalwijk om de leefbaarheid in de wijk te vergroten zijn de Waalwijkse LABS. Samen met zorgaanbieders en commerciële bedrijven oplossingen zoeken en in samenwerking met wijkbewoners en ondersteuning van professionals zoals de Waalwijkse LABS. Chris van Geloven: “Aan dergelijke initiatieven gericht op leefbaarheid in de wijk levert RIBW Brabant graag een bijdrage. Cliënten gaan samen met een begeleider deelnemen aan een van de bijeenkomsten in de wijk. Goed dat onze cliënten meewerken aan en meedoen in een sociale, inclusieve samenleving. Zo maken we de drempels laag voor de cliënten.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...