Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Sociale relaties 

Onze begeleiding zien we als een driehoek waarin de cliënt, professional en naastbetrokkenen allemaal een eigen plek hebben. Samen brengen we in kaart welke mensen er in beeld zijn om jou heen. Dat kan familie zijn, maar net zo goed vrienden, mensen in je buurt, collega’s, noem maar op. Kortom, personen waar je even naar toe kan gaan en die iets voor je willen doen als het nodig is.

Het begint bij jezelf

Natuurlijk ligt de invulling van sociale contacten vooral bij jouzelf als cliënt. Wat is je behoefte, hoe groot zie je de kring van sociale contacten voor je? Dat is voor iedereen verschillend. De (her)opbouw van sociale relaties is vervlochten in onze professionele begeleiding naar herstel, net als wonen, werk/daginvulling en ondersteuning bij financiën en administratie en gezondheid.

Hoe ontmoet je anderen?

Daarnaast zijn er allerlei bestaande voorzieningen die je sociale kring groter maken. Samen kunnen we bekijken welke activiteiten in bijvoorbeeld een buurthuis interessant voor je zijn. In (bijna) elke stad of elk dorp zijn er ook inloophuizen, die dienst doen als een soort huiskamer voor de wijk. Iedereen mag er binnenlopen voor een kop koffie of thee en kan zo andere mensen ontmoeten. Of wellicht kan een ‘maatje’ veel voor je betekenen: iemand die bewust en regelmatig contact met je zoekt en met wie je samen dingen onderneemt.

Meer contact=samen redzaam

Voor iedereen geldt: mensen om je heen geeft een prettig gevoel. Je gezien en gehoord voelen door anderen is voor iedereen van grote betekenis: daar ben je mens voor. Mensen om je heen kunnen je ook goed helpen met het opbouwen van een gezonde dagstructuur. In ons werk hebben we veel aandacht voor wat naastbetrokkenen voor je kunnen doen, dus vrienden, familie of buurtgenoten. We zien dat mensen die zich beter gaan voelen in hun omgeving, ook zelfredzamer worden. Vaak gaan ze ook weer gaan participeren in de samenleving door middel van (vrijwilligers)werk. Dat is de kracht van menselijk contact.