Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Financiën en administratie

Wie kampt met psychiatrische problematiek, heeft vaak moeite met het op orde houden van de financiën en administratie. Dit speelt bij bijna al onze cliënten als ze bij ons komen. Voor velen voelt het als een zwart gat waar bijna geen oplossing voor mogelijk lijkt. Toch zijn er allerlei mogelijkheden om problemen met geld aan te pakken en echt op te lossen. Wij verzorgen gedegen ondersteuning op dit gebied. 

Financiën en administratie

begeleidingsplan_ribw_brabant_2

Vanuit onze professionele ervaring weten we dat gezonde financiën en administratie belangrijke voorwaarden zijn voor duurzaam herstel.

Geldproblemen staan nooit op zichzelf. Ze raken ook veel andere levensgebieden en hebben daar negatieve invloed op. Daarom is onze ondersteuning altijd in samenhang met onze ondersteuning op het vlak van wonen, werken/daginvulling en sociale relaties en gezondheid.

Lees meer >