Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Sociale relaties

Ieder mens heeft behoefte aan sociale contacten. Als RIBW Brabant weten we dat veel van onze cliënten problemen kennen op dit gebied.

Eenzaamheid komt veel voor, omdat sociale relaties door de psychiatrische of psychische aandoening vaak verstoord zijn geraakt. Maar deze relaties zijn juist heel belangrijk voor een goed en langdurig herstel: ze doen je letterlijk goed. Daarom besteden we veel aandacht aan de (her)opbouw van sociale contacten.

Sociale relaties 

hulp_nodig_sociale_realties_ribw_brabant
Onze begeleiding zien we als een driehoek waarin de cliënt, professional en naastbetrokkenen allemaal een eigen plek hebben. Samen brengen we in kaart welke mensen er in beeld zijn om jou heen. Dat kan familie zijn, maar net zo goed vrienden, mensen in je buurt, collega’s, noem maar op. Kortom, personen waar je even naar toe kan gaan en die iets voor je willen doen als het nodig is.
Lees meer >