Actueel

Nadere kennismaking voorzitter Carla Lasonder

4 juni 2015
Sinds 1 mei  heeft RIBW Brabant een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Carla Lasonder (46). Een bestuurder die bewust kiest voor een RIBW ‘nieuwe stijl’. Welke plannen horen bij deze nieuwe richting?
carla vierkant def
Natuurlijk: de transitie naar de nieuwe Wmo zorgt voor veel turbulentie in zorgland. Toch is RIBW Brabant klaar voor de nieuwe situatie: “Het geeft onrust, maar nu de kaders niet meer zo vast liggen, kan er van alles in een organisatie als de onze.” Er zijn volop kansen waar de organisatie op in gaat zetten. Zo wil RIBW Brabant afgerekend gaan worden op de bijdrage die de medewerkers hebben geleverd aan de levenskwaliteit van haar cliënten. Het gaat namelijk om de persoonlijke doelen: “Hoe het daarmee staat, is heel concreet te meten via de methodiek van resultaatgerichte sturing.” Zo wordt ook meteen duidelijk dat kleine stappen óók een groot verschil kunnen maken voor iemand, benadrukt Carla. “Zelfstandig wonen en werken zijn gewoon niet voor iedereen haalbaar en dat hoeft ook helemaal niet.”

Mensen, geen gevallen
RIBW Brabant is sterk in de begeleiding van mensen met een psychiatrische aandoening. Welke diagnoses mensen ook hebben, het gaat erom aandacht te richten op wat ze wél kunnen. Met die instelling geven medewerkers praktische ondersteuning aan mensen die het nodig hebben.

Hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk, de opbouw van sociale contacten of de administratie: het klinkt eenvoudig, maar het grillige verloop van psychiatrische aandoeningen vraagt om deskundige begeleiding. “De geschoolde medewerkers van RIBW Brabant hebben de ervaring en kennis van methodieken in huis”, aldus Carla. “Ze weten waar ze op moeten letten. En, heel belangrijk: ze zien een mens met mogelijkheden, geen moeilijk geval.”

Platform voor zorgprofs
‘Optimaal participeren in de maatschappij’  is geen mooie frase, maar een concreet doel dat RIBW Brabant voor al haar klanten nastreeft. Carla is een bruggenbouwer, kenmerkt voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht Peter Nouwens haar. “Ondernemend, toekomstgericht en doortastend: kwaliteiten die goed passen bij een tijd van onzekerheid en verandering.”

Dat toekomstgerichte blijkt onder meer uit haar idee voor een digitaal platform, waarop medewerkers hun diensten kunnen gaan aanbieden als zzp’er. Wie op zoek is naar bepaalde zorg, kan hiervoor terecht op dat platform en de juiste zzp’er boeken. Carla: “Een soort Werkspot voor onze zorgsoort. Op korte termijn starten we een pilot met een paar medewerkers.”

Digitale zorg
Met het oog op de toekomst investeert RIBW Brabant ook volop in ICT. Sinds kort kunnen medewerkers volledig mobiel werken, dus vanaf iedere plek. “En we zijn bezig om elke cliënt van beschermd wonen aan een eigen computer te helpen. Met digitale coaching kunnen we mensen immers nog beter ondersteunen. Bovendien kunnen ze zo contact leggen, met elkaar en met ervaringsdeskundigen, om elkaar verder te helpen. Ook dat is toekomstbestendige zorg.”

Carla in 111 woorden
Al jong weet Carla dat ze de zorg in wil. Ze studeert HBO-V in Utrecht, later gevolgd door  Gezondheidswetenschappen en een MBA-opleiding.  Ze ontwikkelt grote interesse in het fenomeen leiderschap. “Om me heen zag ik vaak dat leidinggevenden niet de talenten benutten van ‘hun’ mensen. De invloed van een leider wordt nog steeds erg onderschat, ook in zorginstellingen. Ik wil mensen echt de ruimte geven, zeg niet snel nee op nieuwe ideeën.” Ze werkt zo’n 15 jaar bij diverse ggz-instellingen en maakt een uitstap naar de jeugdhulpverlening. In 2009 vormt ze samen met Artie van Tuijn het tweehoofdige bestuur van RIBW Brabant, sinds 1 mei dit jaar is ze enig bestuurslid.


Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...