Actueel

In BaLaDe liggen de kansen voor het oprapen

25 februari 2016
Sinds najaar 2015 vormt De Kansenfabriek, een project om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden, een verbindende schakel tussen iedereen en alles in huis en in de wijk. In 2010 opende BaLaDe de deuren: een modern, multifunctioneel werk-, leer-, zorg- en welzijnscentrum van woningcorporatie Casade. Cliënten van RIBW Brabant en Prisma wonen er naast zelfstandig wonende ouderen. 
letterbak blauw

win-win

RIBW Brabant is een van de vele organisaties voor zorg en welzijn die in BaLaDe ruimtes huurt. De cliënten wonen verspreid door het gebouw en in de omringende wijken, net als de bewoners van Prisma, organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. RIBW Brabant en Prisma werken op allerlei punten samen. Ze delen de ruimte waar gekookt en gegeten wordt en organiseren samen feesten. De bewoners drinken koffie met elkaar en RIBW Brabant kan gebruikmaken van de slaapwachten van Prisma. BaLaDe is een laagdrempelige ontmoetings-  en activiteitenplek voor iedereen.  

Elly van Lier, begeleidingsmedewerker RIBW Brabant, vindt dat een groot voordeel van zo’n gebouw: het contact tussen bewoners onderling en met andere organisaties. “Alles en iedereen zit hier dichtbij. We kennen elkaar beter dan toen we ieder voor zich in de wijk zaten. Een nieuwe indicatiestelling heb je hier bijvoorbeeld snel geregeld.” Die nabijheid stimuleert uitwisseling. Mensen van RIBW Brabant doen in het gebouw werkervaring op. Een cliënt van Van Lier hielp bijvoorbeeld lange tijd bij de basisschool die ook in het gebouw zit. Dankzij dat werk steeg zijn gevoel van eigenwaarde en de school had profijt van zijn inzet. 

Kansenfabriek

De Kansenfabriek is er voor mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. “Wij creëren kansen, zij kunnen die pakken”, legt Lore Knust, locatiemanager van de Kansenfabriek, de naam uit. Een kans begint meestal met een leerwerkplek bij de receptie, de winkel, in de horeca of bij de wasserij die ook in het gebouw zit. Iedereen krijgt begeleiding op de werkplek van een professionele begeleider want het zijn allemaal kwetsbare mensen, met de nodige beperkingen. Die moet je niet aan hun lot overlaten.

instroom versus uitstroom

Bij de instroom hoort een serieuze selectie. “Cliënten die niet gemotiveerd genoeg zijn, wijzen we af. Ze kríjgen geen kans, maar moeten ’m pákken.” Mensen mogen maximaal twee jaar op een leerwerkplek blijven, want anders stagneert het proces. Er zijn al drie mensen die gaan uitstromen. Ook van de professionals vraagt ze de juiste pioniersgeest. Het werkt goed. De beroepskrachten brengen hun eigen netwerk mee, dat weer helpt bij de uitstroom van de mensen vanuit leerwerkplekken. “Het is mooi om mee te maken hoe de verschillen tussen vrijwilligers, professionals en cliënten wegvallen. Mensen hebben oog voor elkaar en geduld met elkaar. Ze gaan respectvol met elkaar om.”

Lees hier het hele artikel geschreven in opdracht van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg door journaliste Veronique Huijbregts.

Actueel
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...
In haar maandelijkse blog geeft Mariëlle ons een inkijkje in haar werk als ervaringsdeskundige ...