Actueel

Kennismaking met Marina Hesen

18 maart 2017
"Betrokkenheid en bevlogenheid. In de korte tijd dat ik nu voorzitter ben van de Raad van Bestuur van RIBW Brabant, zijn dit twee eigenschappen die ik overal tegenkom en ervaar binnen onze organisatie. Hier klopt een groot hart voor kwetsbare mensen, in combinatie met gedegen kennis van zaken wat betreft begeleiding en ondersteuning."
RIBW Brabant staat als organisatie midden in de maatschappij. Flinke psychische of psychiatrische problemen kunnen iedereen overkomen. Al lijken die soms onoverkoombaar, toch zien we gelukkig vaak dat het mensen lukt om hun leven op orde te krijgen. Wij geven ondersteuning en begeleiding vanuit onze vier kernwaarden: verbinding, inspiratie, professionaliteit en vertrouwen.

Er bestaat in de samenleving - nog steeds - een vertekend beeld van psychiatrische problematiek. Extreem gedrag bepaalt het imago, terwijl deze problematiek bij een grote groep cliënten helemaal niet zichtbaar is voor buitenstaanders. Zij hebben geleerd, al dan niet met ondersteuning, hiermee om te gaan en staan gewoon middenin het leven. In mijn functie wil ik graag bijdragen aan het doorbreken van het bestaande stigma en werken aan een nieuwe, reëlere beeldvorming over mensen met psychische problemen.  

Mijn affiniteit ligt bij mensen die pech hebben gehad in het leven. Na mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik altijd gewerkt op het snijvlak van zorg en welzijn. Eerst als manager en later als bestuurder van MEE regio Tilburg en als voorzitter van de Raad van Bestuur bij De Meent Groep in ’s-Hertogenbosch.

Meedoen en meetellen

Als er in al die jaren één sleutelbegrip centraal heeft gestaan in mijn werk dan is dit het aangaan van samenwerking met andere partners in het sociale domein. Dat biedt legio kansen voor verdere verbetering van dienstverlening. Dit geldt ook de samenwerking met onze opdrachtgever, de gemeenten: samen maken we er ons sterk voor dat kwetsbare mensen niet worden uitgesloten, maar gewoon meedoen en meetellen in de samenleving. Samenwerking met andere partijen
Meer variatie in woon/zorgarrangementen van beschermd wonen en een verdere beweging naar ambulante begeleiding: dat is de ontwikkeling waar we als RIBW Brabant vol op inzetten. Voor onze cliënten, maar waar mogelijk ook voor andere cliënten: dit door de juiste combinaties met netwerkpartners te maken. In mijn ogen is het essentieel om steeds de afweging te maken wat je als RIBW eigenstandig doet en waar je coalities maakt om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren.

Waarom? De thema’s en opdracht waar wij voor staan raken, en soms zelfs overlappen, die van netwerkpartners. Door slimme verbindingen te leggen kun je elkaars expertise beter benutten en combineer je denk- en innovatiekracht. Dan wordt 1+1 echt 3. Het is ook noodzakelijk in deze tijd: je kunt het als organisatie niet alleen.

Samenwerking met gemeenten
De taken rondom beschermd wonen aan mensen die intensieve begeleiding nodig hebben, ligt nu nog bij centrumgemeenten. Deze worden op termijn overgeheveld naar de gemeenten zelf. Voor deze kwetsbare groep maken wij ons uiteraard extra sterk. Wat in ieder geval duidelijk is: om kwaliteit te bieden op dit gebied is een bepaalde schaal nodig.

Die schaal is alleen haalbaar als er een solide samenwerking tussen diverse gemeenten bestaat. Die samenwerking geeft ook de garantie dat ‘de zorg dichtbij’ beschikbaar blijft met de juiste kwaliteit, ongeacht in welke gemeente je als cliënt zit. Dat is niet alleen in het belang van de burger, maar ook van de gemeenten zelf. Dit voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen. 

Verbinden en versterken
Ik ben ervan overtuigd dat er meer resultaat voor iedere stakeholder is te realiseren als we over de grenzen van onze eigen organisatie heen werken aan de veranderopgaven in het sociale domein. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van integrale zorg- en dienstverleningsconcepten, maar ook om nieuwe vormen van organisatie van de dienstverlening. 

Verbinden en bruggen slaan is voor mij een belangrijke drijfveer. Niet als doel op zich, maar om van grotere waarde te kunnen zijn voor kwetsbare burgers. Mijn uitnodiging aan u is dan ook: laten we de komende tijd die verbinding maken. Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u hierover in gesprek, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Marina Hesen
Voorzitter Raad van Bestuur RIBW Brabant

Zie ook het digitale magazine 'Maak kennis met RIBW Brabant'
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...