Actueel

De kracht van cirkels

10 september 2015
Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de verantwoordelijkheid voor een goede inrichting van het sociale domein voor de inwoners grotendeels bij de gemeentes te liggen. Dit heeft geleid tot samenwerkingsverbanden van welzijns- en zorgaanbieders. 
In de gemeente Heusden wordt onderzocht of via 'cirkels van het gewone leven' een betere samenwerking tussen burgers en zorgorganisaties mogelijk is. Nicole Hendriks (projectleider Werken met Cirkels) en Peter Hoekstra (coach vanuit het landelijke programma ‘In voor Zorg’): "Cirkels van het leven zijn de sociale en maatschappelijke kringen waarin ieder mens zich bevindt. Hoe meer cirkels, hoe groter de kans dat je mensen om je heen hebt die iets voor je kunnen betekenen als het even minder goed met je gaat. Andersom kun jij dan weer een ander behulpzaam zijn. Als je erover nadenkt, kom je al gauw tot een aantal cirkels: je gezin, buren, je sportclub, het koor, je (vrijwilligers) werk, de moeders bij de school, het café."

'Scherper', het weekblad voor Heusden, Drunen, Vlijmen, en Langstraat, plaatste een artikel geschreven door Annelies van der Sanden waarin de projectleider en coach bevlogen spreken over sociale en maatschappelijke kringen die dichter bij het gewone leven staan. Hoe worden burgers zo meer zelfredzaam? Lees hier het gehele artikel. 
Actueel
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...