Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

KREW

Binnen RIBW Brabant is KREW actief: een team dat alles regelt rondom werk. KREW kent de verschillende fasen in het proces naar werk en zet die kennis in voor een goede begeleiding. Een cliënt kan ‘doorgroeien’ van beschermd naar begeleid werken, en indien mogelijk, ook naar zelfstandig werken. Hierbij gaat het altijd om werk in opdracht van een persoon, bedrijf of instelling.

Werk in soorten en maten
KREW ziet werk heel breed. Voor de één is dit vrijwilligerswerk in een buurthuis in de straat, voor de ander is dit betaald werk in de keuken van een café-restaurant. Er zijn diverse soorten werkprojecten waarin cliënten vaardigheden kunnen leren of vergroten. Klik hier voor meer informatie over alle werkmogelijkheden.  

KREW heeft veel aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden zoals het omgaan met feedback, werkdruk en het werken in een team. Daarnaast biedt KREW ook cursussen en workshops die je helpen om weer richting werk te gaan, zoals beroepsoriëntatie.

Samenwerken aan werk
Het motto van KREW is ‘samenwerken aan werk’. Natuurlijk met de mensen die het werk doen, maar ook door samenwerking binnen en buiten RIBW Brabant. KREW legt namelijk nadrukkelijk verbinding met externe partijen: voor workshops en opleidingen én voor werkprojecten die vaak met en bij ondernemers plaatsvinden.

KREW is voor iedereen
Iedereen kan via KREW aan de slag. Het maakt niet uit of je cliënt bent bij RIBW Brabant of bij een andere zorgorganisatie. Ook als je bij geen enkele zorginstelling bekend bent, kun je terecht bij KREW, je hebt dan wel een beschikking van de gemeente waarin je woont nodig. Wij zijn er letterlijk voor iedereen die werk wil maken van werk: dat maakt KREW bijzonder.

Meer weten?
Wil je weten of en hoe KREW iets voor jou kan betekenen neem dan contact met ons op via 013-5336646 en per mail via krew@ribwbrabant.nl. We nemen graag de tijd voor een oriënterend gesprek. Ook kun je contact opnemen met leer-werkcoaches Ineke Heltzel en Manola Schmitz. Ineke Heltzel is bereikbaar via 06-11706413 en Manola Schmitz via 06-46748025.

Meer weten over RIBW Brabant
De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle bij RIBW Brabant. Dat is een wettelijke taak. De ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...
Missie RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ...