Actueel

Vragenlijst zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in jouw gemeente

7 december 2017
Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen verspreiden MIND, Ieder(In) en Patiëntenfederatie Nederland de vragenlijst Meldactie Gemeenteraadsverkiezingen om een beeld te krijgen bij wat jij wel en niet goed vindt aan de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in jouw gemeente.
checklist-2277701_960_720

Is de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen goed geregeld?
Sluiten zorg, ondersteuning en hulpmiddelen aan bij jouw vraag en wensen?
Wordt er in jouw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Onder zorg en ondersteuning verstaan we onder meer de hulp die je krijgt vanuit het wijkteam, de jeugdzorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. Het gaat ook om ondersteuning bij leren, werken of het vinden van een passende woning of woonplek. Bij hulpmiddelen kan het gaan om aanpassingen aan een woning, een rolstoel of hulp bij vervoer.

De resultaten worden gepresenteerd in januari en zullen worden gebruikt bij beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Doe mee en vul direct de vragenlijst in.

Actueel
Donderdag 9 januari bezocht wethouder Stefanie Vatta van Sociale Zaken eetcafé De Pannenschuur ...
De feestdagen staan in het teken van ‘samen’ en ‘iets betekenen voor een ...
RIBW-cliënte Gert Geurtsen inspireert kinderen met haar fantasie en schrijftalent