Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Met hart en hoofd bij de cliënt zijn

23 juni 2017
Weten vanuit ervaring én vanuit studie is een sterke combinatie. Daarom werken sinds 3,5 jaar ervaringsdeskundigen en begeleiders bij RIBW Brabant samen bij de ondersteuning  van cliënten. Zo completeren we elkaars kennis en kunde, vertellen Bacha Toumi, ervaringsdeskundige en Lysanne van Vugt, begeleidingsmedewerker.
Bacha: “Een ervaringsdeskundige is iemand die een levensontwrichtende situatie meemaakte én via een opleiding heeft geleerd om deze ervaring professioneel in te zetten, om zo anderen te helpen op hun pad van herstel. Levensontwrichtend houdt in dat je leven compleet stil komt te staan.”

Niet beter of slechter
Bacha geeft ook direct aan dat wat voor hem werkte, niet voor een ander hoeft te werken. Zeker is dat als je iets niet zelf hebt doorleefd, je wel iets erbij kunt bedenken maar het niet echt kunt voelen. Hiermee is een begeleider geen slechtere of betere hulpverlener dan een ervaringsdeskundige: de uitgangspunten zijn gewoon anders.

Samen optrekken loont vooral bij vragen over:
-ervaringen door bijvoorbeeld depressie, drugs of autisme
-een van de thema’s die in ieder herstelproces voorkomen, zoals omgang met tegenslagen of het werken aan zelfvertrouwen.

RIBW Brabant stelt dat een cliënt in een hersteltraject beide expertises moet kunnen gebruiken. Begeleiders werken samen met een cliënt aan de resultaten die deze wil behalen. En de ervaringsdeskundige bouwt bruggen tussen de cliënt en de begeleider.

Durf kritisch te zijn
“Iedereen moet mens kunnen zijn”, aldus Bacha. “Echte aandacht voor een cliënt, net zoals voor een medewerker, dat is waar het om draait. Gebeurtenissen doen namelijk iets met mensen.” Vanuit zijn inzicht daagt hij collega’s uit: durf als begeleider kritisch te zijn op je eigen handelen. Herstellen is altijd dynamisch maatwerk, is zijn overtuiging: “Neem dus vooral de ruimte om iemand te leren kennen: voer gesprekken, stem af met je cliënt. Het is belangrijk te weten waarom je de dingen doet die je doet. Wat zit erachter?”

Spiegel
Lysanne is enthousiast over de samenwerking. “Als begeleider zet ik mijn eigen ervaringen slechts af en toe in, vooral om goed te kunnen verbinden. Ik ben er ook voor de cliënt maar net op een andere manier. Het grootste verschil in de werkwijzen vind ik het reflectieve vermogen van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen helpen ons bewuster worden van wat we uitstralen: Wat doet mijn gedrag met een ander? Die spiegel levert mij veel inzicht op."

Tijd om te sparren
Bovendien vindt ze de laagdrempeligheid van ervaringsdeskundigen fijn werken. "Ze zijn aanwezig en hebben meestal wel tijd om te sparren. Begeleiders zitten vaak diep in hun eigen casussen. Juist omdat ervaringsdeskundigen langs de zijlijn staan en ervaringskennis bezitten, reflecteren zij directer. Deze samenwerking voegt echt wat toe!”
Bacha_ Lysanne_ED
Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...