Actueel

‘Door de training van RIBW Brabant vormen we een hechter team’

28 oktober 2019
Schakelring ondersteunt ouderen met verzorging in woonzorgcentra en bij mensen thuis. De organisatie wordt gevormd door (wijk)bewoners, familie, medewerkers én een grote groep vrijwilligers. “Schakelring kan niet zonder die vrijwillige inzet van ruim duizend betrokken mensen”, vertelt coördinator vrijwilligers Kees Machielsen. “Omdat we merken dat begeleiding van een specifieke groep vrijwilligers groeit, hebben we RIBW Brabant ingeschakeld voor een training op maat.”
Meer perspectief om de kwaliteiten van vrijwilligers binnen onze organisatie te benutten.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld vanuit de ggz of als statushouder werkervaring op willen doen, melden zich steeds vaker aan als vrijwilliger bij Schakelring. “Bij Schakelring willen we iedereen een kans geven om een waardevolle bijdrage te leveren”, vertelt Ingrid Stavleu, één van de zes vrijwilligerscoördinatoren van de stichting. “Ook mensen met een psychiatrische aandoening hebben kwaliteiten die voor onze organisatie van belang zijn. We merken wel dat zij een speciale begeleidingsbehoefte hebben. Daar willen we tijdens het selectieproces, maar ook in coachen en faciliteren beter op in kunnen spelen.” 

Aangenaam verrast

De coördinatoren zijn ‘aangenaam verrast’ na een kennismaking met de trainers van RIBW Brabant. “Tijdens het oriënterende gesprek is er goed naar onze wensen geluisterd”, vertelt Ingrid. “We wilden bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in de meest voorkomende ziektebeelden. Hoe ga je het beste om met iemand met borderline of autisme? Hoe maak je bepaalde situaties bespreekbaar en hoe duidelijk kun of moet je zijn in je verwachtingen richting de (kandidaat)vrijwilliger?”
De vragen van de zes vrijwilligerscoördinatoren zijn duidelijk vertaald in modules. “Bij RIBW Brabant is maatwerk echt maatwerk”, stelt collega Kees. “De training biedt ons handvatten om een gesprek in te gaan. Ik begrijp de doelgroep nu al beter, waardoor het makkelijker is om ze te faciliteren in hun vrijwilligerswerk. Dat begrip ontstaat omdat onze trainers tevens ervaringsdeskundigen zijn. Dat is de kracht van de training. Zij leggen gedetailleerd uit hoe het is om met een psychiatrische aandoening in de samenleving te functioneren.”

De sessies brachten de collega's dichter bij elkaar

“Omdat de trainers zich kwetsbaar opstellen, raken de sessies ons enorm”, merkt Ingrid. “Het brengt ons als collega’s ook dichterbij elkaar. Coördinator vrijwilligers bij Schakelring is een solitaire functie. Voorheen was ons contact onderling vooral functioneel. Door de training vormen we een hechter team. We delen meer met elkaar. Dat is winst voor de organisatie.” Kees en Ingrid merken dat ze door de training meer openstaan voor hun gesprekspartner. Het heeft ogen geopend, vertelt Kees. “We zien meer perspectief bij vrijwilligers, blijven ze een kans geven omdat we hun gedrag beter begrijpen.” 

“Bij RIBW Brabant is maatwerk écht maatwerk”, Ingrid Stavleu, coördinator vrijwilligers Schakelring 

“We zijn aangenaam verrast tijdens de kennismaking met de trainers van RIBW Brabant over de mogelijkheden. Er is naar onze wensen en behoeften geluisterd. Deze zijn goed vertaald naar modules, zodat de training ons de antwoorden geeft waar we naar op zoek waren. We krijgen in praktische én persoonlijke sessies handvatten om vrijwilligers met een specifieke begeleidingsbehoefte beter te faciliteren en te coachen in hun rol met onze cliënten. Bovendien is de training niet in beton gegoten. De bijeenkomsten worden gedurende het traject probleemloos aangepast op onze aanvullende vragen.” 

“De training heeft mijn ogen geopend”, Kees Machielsen, coördinator vrijwilligers Schakelring

“De kracht van een training door RIBW Brabant? De trainers, die tevens ervaringsdeskundige zijn. Zij weten van de hoed en de rand. En stellen zich kwetsbaar op. Dat heeft mijn ogen geopend. Ik begrijp vrijwilligers met een grotere begeleidingsvraag beter, waardoor het makkelijker wordt om ze te faciliteren in hun vrijwilligerswerk. Ik zie meer perspectief om de kwaliteiten van deze vrijwilligers binnen onze organisatie te benutten. Ze in hun kracht te zetten. De persoonlijke aanpak van de trainers zorgt er ook voor dat we als vrijwilligerscoördinatoren een hechter team zijn geworden. We delen meer met elkaar.”

Meer informatie

Interesse in een maatwerktraining? Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer: 06 466 108 50 of mail naar teamtrainingenontwikkeling@ribwbrabant.nl
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...