Actueel

Onderzoek cliënttevredenheid: goede scores in hectische tijd

21 februari 2015
Elke twee jaar houdt RIBW Brabant een cliënttevredenheidsonderzoek onder haar cliënten. Afgelopen herfst vulden ruim 250 mensen die ondersteuning of begeleiding ontvangen van onze RIBW een vragenlijst over beschermd wonen of over begeleiding thuis. Hoe waren de scores en vooral, wat is het vervolg erop? “Cijfers zijn cijfers: het gaat erom ze in een context te plaatsen en consequenties eraan te verbinden.”
het_verschil_doelgerichte_begeleiding
“Het onderzoek is gedaan onder mensen die beschermd wonen en mensen die begeleiding thuis krijgen”, zegt Bart van Mierlo, beleidsmedewerker bij RIBW Brabant. “Voor mensen die alleen meedoen aan activiteiten en - toeleiding naar - arbeid is geen vragenlijst beschikbaar, dus zij zijn niet opgenomen in dit onderzoek.” 

Hoog boven het gemiddelde
Het onderzoek werd uitgevoerd door het geaccrediteerde onderzoeksbureau Triqs, dat werkt met de CQI, het onderzoeksinstrument dat vanuit de overheid verplicht is gesteld. In totaal vulden ruim 250 cliënten die beschermd wonen (58 vragen) of begeleiding thuis krijgen (45 vragen) de vragenlijst in. En de scores? “De mate van tevredenheid van cliënten is over het algemeen hoog, net als twee jaar geleden. De algemene tevredenheid over onze begeleiding thuis is 7,9. 
Dat is gelijk aan de zogeheten spiegelgroep: de groep zorgorganisaties die hetzelfde onderzoek door Triqs heeft laten uitvoeren. Voor beschermd wonen scoren we zelfs aanzienlijk hoger dan de spiegelgroep: we halen een 7,7, terwijl de spiegelgroep hier 7,1 noteert.”

Serieus bezig met herstelvisie
Dit zijn algemene rapportcijfers. “Minstens net zo belangrijk voor ons zijn de vragen over thema’s waar RIBW Brabant extra sterk op inzet”, aldus Bart. “Die thema’s hadden we vooraf bepaald met ons team Herstelondersteunende Zorg, de cliëntenraad en het managementteam.” Een van die thema’s is de herstelvisie: uitgaan van de persoonlijke doelen van de cliënt en begeleiding en ondersteuning bieden bij het bereiken ervan. 

“Op vragen over de herstelvisie scoren we erg hoog: cliënten ervaren dat we hier serieus mee bezig zijn. Cliënten geven bijvoorbeeld aan dat begeleidingsplannen in overleg worden bijgesteld en dat gekozen kan worden of familie of vrienden betrokken kunnen worden bij de begeleiding. Cliënten zijn bovendien erg tevreden over de bejegening van RIBW-medewerkers naar hen toe. Deze kwamen in voorgaande jaren ook naar voren.” 

Hectische tijd
Zoals altijd bij cijfers gaat het om de consequenties die eraan worden verbonden. “Het trekken van conclusies over de cijfers is belangrijk: welke thema’s vinden wij belangrijk als organisatie, welke acties willen we erop ondernemen? We gaan volop aan de slag met de verbeterpunten en om de goede scores vast te houden. In een hectische tijd hebben we goede cijfers weten te halen, en daar mogen we best trots op zijn”.

“Daarnaast gaan alle cliënten en begeleiders in de toekomst werken met resultaatsturing. Met deze begeleidingsmethode kunnen we nog beter inzoomen op de tevredenheid van cliënten over die onderdelen van de begeleiding die de cliënt zelf belangrijk vindt. Zo kunnen we nog beter aansluiten op ieders persoonlijke wensen en behoeften.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...