Actueel

Resultaatsturing: zorgrijke én regelarme cliëntbegeleiding

17 februari 2015
Geen uitgebreide begeleidingsplannen en cliëntrapportages meer, maar sturen op duidelijke doelen die de cliënt op de korte termijn wil bereiken. Met dit doel voor ogen ontwikkelden medewerkers en ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant samen met een adviesbureau een nieuwe begeleidingsmethode: resultaatsturing. Hiermee krijgt de cliënt meer grip op zijn bereikte resultaten en ontstaat er meer inzicht in hoeveel baat cliënten hebben bij onze zorg. Na de succesvolle pilot in 2014 gaat RIBW Brabant nu deze begeleidingsmethode in de hele organisatie toepassen. 
deskundig_en_resultaatgericht
Zoveel mogelijk cliëntencontact, zo weinig mogelijk overheadkosten. In deze vernieuwende aanpak vullen cliënten op een eenvoudig werkblad hun doelen, ervaringen en gewenste hulp in, met ondersteuning van hun begeleider. Wat willen ze op de korte termijn bereiken, wat is daarvoor nodig? Ook kennen ze scores toe aan verschillende leefgebieden die bijdragen aan die doelen, zoals woonomgeving, daginvulling, sociaal netwerk, lichamelijke gezondheid en administratie. Kortom, korte lijnen, minder protocollen en meer aandacht voor de zelfstandigheid en tevredenheid van cliënten.

Vanuit eigen regie
In de pilot werd duidelijk dat persoonlijk begeleiders en begeleidingsmedewerkers minder op kantoor waren en meer bij de cliënt aan tafel. Bovenal komt veel beter naar voren wat de cliënt op korte termijn echt zelf wil. Resultaatsturing als werkmethodiek past daarom goed bij de manier van werken en de visie van RIBW Brabant:herstelgericht en vanuit de eigen regie van cliënten. Zij  zijn immers veel meer zelf verantwoordelijk. Ook worden ze zo gestimuleerd om bewuster bezig te zijn met het behalen van de resultaten en bijbehorende ondersteuning.   

Sprong in diepe
Boris (34) woont sinds enkele jaren in een woning van RIBW Brabant. Nu het weer een stuk beter met hem gaat, denkt hij dat hij binnenkort de sprong in het diepe aandurft om zelf een appartement te gaan huren. “Ik heb eerst samen met mijn begeleider bekeken wat daarvoor nodig is: wat ik te besteden heb, of ik huursubsidie kan aanvragen, welke woonwensen ik heb, waar ik woningen kan vinden, en een lijst gemaakt van spullen die ik nodig heb als ik inderdaad ga verhuizen. Ik vind dit een prettige manier van werken. De begeleiding volgt de wensen die jij uitspreekt.” 
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...