Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Nieuw: Cursus Hulpverlener met ervaring

30 juni 2017
Ontdek met deze cursus of jij als hulpverlener je eigen ervaringen met herstel wilt inzetten! Als je zelf ook ervaring hebt met psychische kwetsbaarheid, wil je wellicht onderzoeken of je deze bewust kunt en wilt inzetten in je hulpverlenende functie. Deze oriëntatiecursus bied je de handvatten om dit te ontdekken.
In ons vak werken zorgprofessionals die zelf ook ervaring hebben met psychische kwetsbaarheden. Speciaal voor hen ontwikkelden we als RIBW Brabant deze cursus. Hierin kun je als professional binnen een veilige omgeving ontdekken of het iets is voor jou: jouw ervaringen met herstel inzetten in je werk.

Sprong in het diepe
Brenda Pieters en Evi Henderikx zijn de trainers van deze cursus. Beiden zijn ervaringsdeskundig medewerker senior bij RIBW Brabant. Samen ontwikkelden zij deze cursus in 2014, in eerste instantie voor hun directe collega’s. “Een sprong in het diepe, maar de belangstelling bleek groot”, vertelt Evi. Wij zien deze cursus als een prachtige stap in de goede richting: kwetsbaarheid op de werkvloer normaal maken.”

'Mag het wel?'
Toen Brenda nog als hulpverlener werkte, twijfelde ze vaak of ze wel of niet iets kon vertellen aan haar cliënten over haar eigen herstelproces. “Ik vroeg me af: mocht dit wel? Hielp het de persoon tegenover me? En hoe zouden mijn collega’s erop reageren als ik me kwetsbaar opstelde? Gelukkig geloofde mijn manager in openheid hierover. Als hulpverlener ben je zelf immers het instrument.”

Cursus voor iedereen
Al snel was duidelijk dat de oriëntatiecursus een grote behoefte vervulde bij hulpverleners. Reden genoeg om de cursus nu ook aan andere ggz-hulpverleners aan te bieden. Er nu al is veel animo, bleek donderdag 29 juni tijdens het Howie the Harp-congres in Arnhem, dat Brenda en Evi als bezoekers bijwoonden. Evi: “Al pratende met anderen kregen we allerlei vragen van andere RIBW-collega’s over de cursus. Ook wilden veel mensen graag de folder hebben.”

Psychiater én ervaringsdeskundige
Een van de sprekers was psychiater en zelf ervaringsdeskundige. “Na zijn lezing sprak ik hem aan, en hij toonde zich enthousiast over de insteek van onze cursus. ‘Hier zijn de nodige professionals binnen de ggz naar op zoek’, is zijn overtuiging. Dat is natuurlijk goed om te horen. Voor iedereen die meer wil weten over de cursus: download vooral de folder! Hier staan ook onze contactgegevens in. We vertellen graag meer over de cursus.”
Folder 'Hulpverlener met ervaring'
Zie ook:
“Mijn werk is zo interessant omdat ik echt geloof dat bijna iedereen weerbaar genoeg kan ...
Rob had wat je noemt een ‘gewoon’ leven: hij had een baan, en was daarnaast huisvader ...
Stel: je bent politieman en treft een psychisch verwarde man die overlast veroorzaakt bij zijn ...