lijst (18)

«
<
1
2
3
>
»
Gefilterd op: "Wmo"

Werkatelier: solidariteit in de wijk als oplossing voor een inclusieve samenleving?

22 februari 2019

Hoe tillen we samen zorg en ondersteuning in de Regio Hart van Brabant naar een hoger plan? Regionaal Werkatelier organiseerde dinsdag 19 februari een bijeenkomst in Tilburg waar betrokken gemeenten, zorgverleners en woningcorporaties elkaar inspireerden en samen oplossingen zochten. 

tags: Wmo

Lees meer >
waalwijks lab klein

Trots op samenwerking met en gunningen van gemeente Waalwijk en Loon op Zand

22 november 2018

Gemeente Waalwijk werkt aan een integrale aanpak in de zorg en ondersteuning zodat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben. Samen met aanbieders wordt gewerkt aan de koers te kiezen. RIBW Brabant werkt hier graag en trots aan mee. Graag omdat we willen dat cliënten meedoen in een inclusieve samenleving en trots omdat RIBW Brabant in Waalwijk en Loon op Zand gunningen heeft voor Wmo begeleiding.

tags: RIBW Brabant, Wmo

Lees meer >
Interview Sandra Timmermans, Gerdien Rabbers en Paola van den Noordt

“Iedereen, hoe verward ook, moet zich sociaal geaccepteerd voelen”

17 oktober 2016

Onlangs verscheen het magazine “Doorpakken”, een eenmalige uitgave van het landelijke aanjaagteam Verwarde Personen ter inspiratie voor een sluitende aanpak verwarde personen. Paola van den Noordt, Ervaringsdeskundig Projectleider bij RIBW Brabant levert vanuit haar ervaring geregeld een bijdrage aan het landelijke vraagstuk en vertelt in dit interview samen met Sandra Timmermans (veiligheidsadviseur gemeente Tilburg) en Gerdien Rabbers (‎directeur Samen Sterk zonder Stigma) wat de uitkomsten van deze samenwerking zijn.

tags: ervaringsdeskundigheid, Het Kiemuur, Wmo

Lees meer >
20160913_ondertekeningtsantgroot

Samen werken in nieuw wijkwerkconcept

14 september 2016

Niet versplinterd in de wijk maar met alle zorgverleners op één centrale, laagdrempelige plek. Dat is het uitgangspunt van een nieuw, gezamenlijke wijkwerkconcept waarvoor RIBW Brabant en ContourdeTwern het initiatief nemen. Wijkcentrum 't Sant in Tilburg West wordt de eerste locatie waar gestart wordt met samen werken in een gezamenlijke ruimte, wat moet leiden tot betere en efficiëntere ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners.

tags: maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken, Wmo

Lees meer >
Verrijkingsdag

Verrijkingsdag 2016 'verrijking in werk'

1 september 2016

De tweede jaarlijkse Verrijkingsdag vindt dinsdag 27 september plaats in Wijkcentrum De Poorten in Tilburg. Met een aantrekkelijk programma van diverse workshops, films, documentaires, muziek en een informatiemarkt draait de dag om 'verrijking in het werk'. 

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >
Advies Cie Dannenberg vierkant

Aanbevelingen toekomst van beschermd en begeleid wonen

24 augustus 2016

Leden van de centrale cliëntenraden van de 22 RIBW's komen jaarlijks bij elkaar tijdens een landelijke ontmoetingsdag. Tijdens de zesde editie van dit jaar werd onder andere het advies van de commissie Dannenberg besproken. Ook leden vanuit onze cliëntenraad waren aanwezig om vanuit hun expertise mee te denken over de mogelijkheden en uitdagingen binnen het veranderende landschap van het beschermd wonen.

tags: nieuws van cliëntenraad, RIBW Alliantie, Wmo, wonen

Lees meer >
sjs

RIBW Brabant partner bij Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS)

2 januari 2016

Vanaf januari 2016 sluit RIBW Brabant zich aan bij Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant. (SJS). Chris van Geloven, relatiebeheerder: “Onze inspanningen voor jeugd op het gebied van beschermd wonen en begeleiding thuis is effectief gebleken. Onze samenwerking is officieel bekrachtigd. Dat zien wij als een waardevolle erkenning. Ik ben er trots op dat RIBW Brabant nu partner is van SJS!”

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, Wmo

Lees meer >
uitreiking Reëlle krachtenbundel

inspirerende levensverhalen verzameld in krachtenbundel

21 december 2015

Wethouders Hans Kokke (Tilburg), Margo Mulder (Heusden) en Marcelle Hendrickx (Tilburg) namen donderdag 17 december de Krachtenbundel in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst bij RIBW Brabant. Enkele wethouders uit de regio Hart van Brabant zijn op pad geweest om kwetsbare burgers van hun eigen gemeente persoonlijk te ontmoeten en hun levensverhalen vast te leggen.

tags: Wmo

Lees meer >
20151119_Sinterklaas_Groepsfoto_MvW

Samen handen ineen voor Sinterklaas

19 november 2015

Mede dankzij donaties heeft RIBW Brabant een geweldig Sinterklaasfeest kunnen organiseren voor kinderen van cliënten en van medewerkers. Samen met het bedrijfsleven sloeg RIBW Brabant de handen ineen om in het Koning Willem II stadion 150 kinderen een feestelijke middag te bezorgen met de Sint, Pieten, muziek, snoepgoed en een mooi cadeautje.

tags: Wmo

Lees meer >

De kracht van cirkels

10 september 2015

Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de verantwoordelijkheid voor een goede inrichting van het sociale domein voor de inwoners grotendeels bij de gemeentes te liggen. Dit heeft geleid tot samenwerkingsverbanden van welzijns- en zorgaanbieders. 

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >
poorten

Cliënten organiseren wijkbijeenkomst 'de Verrijkingsdag'

20 augustus 2015

Samenwerkende organisaties RIBW Brabant, GGZ Breburg, Novadic-Kentron en SMO-Traverse ondersteunen cliënten en ervaringsdeskundigen bij het tot stand brengen van 'de Verrijkingsdag'.
De organisatie en inhoud van dit nieuwe initiatief is clientgestuurd en wijkgericht. Het evenement vindt plaats op dinsdag 29 september in Wijkcentrum De Poorten en biedt cliënten die bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling de gelegenheid om inspiratie op te doen en in contact te komen met anderen.

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >

Samen zorgen voor kwetsbaren in de maatschappij

28 juli 2015

Je hele leven verandert op het moment dat je te maken krijgt met psychiatrische problemen. Sommige mensen verliezen hierdoor hun werk, sociale relaties of andere persoonlijke rollen of bezittingen. Op initiatief van medewerkers van Team Oost starten we in samenwerking met Parochie De Goede Herder een proefproject waarin cliënten kunnen leren omgaan met rouwgevoelens. 

tags: maatschappelijke co-producties, vrijwilligers, Wmo

Lees meer >
RIBW Alliantie Hoewerkthet

Wegwijs in de Wmo met infographic psychiatrische begeleiding

29 juni 2015

RIBW Alliantie infographic maakt u wegwijs in het wat en hoe van psychiatrische begeleiding in de Wmo. Om welke mensen gaat het, welke ondersteuning wordt er geboden en wat levert dit op voor de samenleving? U krijgt snel inzicht in de uitgangspunten van de RIBW Alliantie, de positie in de keten en feiten en cijfers.

tags: RIBW Brabant, Wmo

Lees meer >

Veranderingen binnen Centra voor Activiteiten en Arbeid

11 juni 2015

De verschuiving van Nederland als verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij heeft consequenties op allerlei terreinen en dus ook voor RIBW Brabant. De overheid wil dat alle mensen daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving. Dit sluit ook aan op onze visie. RIBW Brabant wil dat cliënten meedoen in de samenleving. Niet leven in de marge van het gewone leven, maar er middenin. Dat betekent ook leren, talenten ontwikkelen en werken. Liefst in een reguliere en betaalde baan en als dat niet lukt op een andere zinvolle manier.

tags: RIBW Brabant, werkprojecten KREW, Wmo

Lees meer >

Wijkschakel stopt in huidige vorm

4 mei 2015

RIBW Brabant, Thebe, Schakelring, Maasduinen en Prisma bundelden in 2013 hun krachten vanwege grote veranderingen in de zorgsector. Samen startten zij het project Wijkschakel voor een nieuwe aanpak wat betreft zorg- en dienstverlening in drie gemeenten: Drunen, Waalwijk en Loon op Zand. Per 1 april jl. is besloten om Wijkschakel in deze vorm stop te zetten.

tags: wijkgericht werken, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >
Knipsel.JPGsympathike symposium regie bij wie

Programma symposium ‘de regie bij wie’

19 maart 2015

Op donderdag 23 april a.s. organiseert RIBW Brabant in de Tilburgse Koepelhal het symposium ‘de regie bij wie’, waarbij het gaat over mensen met ernstige psychiatrische beperkingen en sociale aansluiting. Sinds 1 januari 2015 vallen deze mensen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tijdens het symposium gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden die deze overgang biedt in het kader van volwaardig burgerschap en participatie. 

tags: Wmo

Lees meer >
artie_van_tuijn_ribw_brabant_176_132

“Wie wil er nou kilometers punniken of figuurzagen?”

25 februari 2015

Oprichter van RIBW Brabant Artie van Tuijn neemt na 28 jaar afscheid als bestuursvoorzitter. Een lange periode waarin veel gebeurde in de psychiatrische hulpverlening. Wat is volgens hem de kern van het werk van een RIBW? En hoe kan de organisatie inspelen op de toekomst? “Cliënten kunnen zelf prima aangeven wat hun doelen zijn.”

tags: RIBW Brabant, Wmo

Lees meer >
141128 mobiele vraagbaak VWS 230 br

Vragen over de Wmo

17 januari 2015

Vanaf 1 januari is er veel veranderd in de financiering en organisatie van de zorg en ondersteuning die wij bieden.

tags: Wmo

Lees meer >
«
<
1
2
3
>
»

Nieuws filter

Filter op onderwerp:
kies een onderwerp
werkprojecten KREW
herstelondersteunende zorg
Wmo
resultaatsturing
zelfredzaamheid
autisme
De Werkplaats
wijkgericht werken
maatschappelijke co-producties
wonen
gezondheid
RIBW Brabant
De Sluis
video
Howie the Harp
ervaringsdeskundigheid
vrijwilligers
publicaties
GGZ
RIBW Alliantie
nieuws van cliëntenraad
zorgapps
sociale relaties
leren
vacature
ontwikkeling&ontmoeting
naastbetrokkenen
Het Kiemuur
Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant
Filter op jaartal:
kies een jaartal
2019
reset >