lijst (40)

«
<
1
2
3
4
5
..
>
»
Gefilterd op: "maatschappelijke co-producties"

Safehouse: tijdelijk begeleid wonen na een klinische opname draagt bij aan duurzaam herstel

5 januari 2020

RIBW Brabant biedt in het Safehouse in Tilburg begeleid wonen aan cliënten die een gevorderd stadium van zelfstandigheid bezitten. Het safehouse heeft plaats voor zes bewoners die een volledige klinische behandeling, gebaseerd op het 12 stappen Minnesota model, hebben doorlopen en goed hebben afsloten. Om de overgang naar een zelfstandig leven goed te laten verlopen, biedt Safehouse een passende opvolging na ontslag uit de (verslavings-)kliniek. Het is bewezen dat tijdelijk begeleid wonen na een klinische opname, bijdraagt aan de duurzaamheid van het herstel. 
tags: herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
Nando van Gemert

Succesvolle samenwerking UWV en RIBW Brabant

10 mei 2019

In samenwerking met UWV WERKBedrijf biedt RIBW Brabant re-integratie trajecten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar Werk’ aan mensen die een WIA-, WAO- of Wajong- uitkering ontvangen. Deelnemers worden een half jaar intensief geschoold om uiteindelijk door te kunnen stromen naar een betaalde baan als ervaringsdeskundig professional. De resultaten zijn veelbelovend.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
MHFA-app al gedownload?

MHFA-app al gedownload?

21 maart 2019

Heb je weleens een situatie meegemaakt waarin iemand onder invloed van drugs bewusteloos raakte? Of dat iemand in je omgeving een paniekaanval kreeg? Wist je wat je in die situatie kon doen? Weet jij wie je kunt bellen als iemand suïcidaal is? In dit soort situaties is het belangrijk dat je weet wat je kunt doen of welk telefoonnummer je kunt bellen. De gratis MHFA-app helpt je verder. Ontdek hoe je net als honderden professionals en burgers de training kunt volgen die GGD Hart voor Brabant, Indigo en RIBW Brabant samen aanbieden in Noord-Brabant.

tags: maatschappelijke co-producties

Lees meer >
Kopie van afbeelding bij samenvatting website Paul het kiemuur

Opening 20e Kiemuur: "Met een luisterend oor en begrip kom je een heel eind."

11 januari 2019

Marijo Immink (Wethouder Wmo, Welzijn, Jeugd en Sport, gemeente Goirle ) mengt zich tussen de bezoekers en geeft ze stuk voor stuk een handje voor een korte kennismaking. In Mainframe in Goirle, in de zitkamer en in de grote zaal hangen ballonnen en slingers en op de achtergrond hoor je de piano spelen. De opening van het 20e Kiemuur in de regio Hart van Brabant is bijna een feit. In de ruimte waar Het Kiemuur zelf elke woensdag zal plaatsvinden is het druk want daar maakt de Lokale Omroep Goirle opnames van Marie-Louise (Bij Wies) en Sandra (Het Kiemuur).

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, sociale relaties

Lees meer >
afbeelding bij samenvatting website Paul het kiemuur

“Ik kan écht mezelf zijn tijdens Het Kiemuur.”

21 december 2018

Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Voor iedereen die contact of advies zoekt. Er zijn in de regio Hart van Brabant 19 Kiemuren, in januari start in Goirle het twintigste Kiemuur. Paul Coolen bezoekt al ruim anderhalf jaar trouw Het Kiemuur in Hilvarenbeek: “Samen creëren we een fijne, veilige omgeving. We groeien samen. Dat is heel speciaal.”

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
afbeelding bij samenvatting Het Kiemuur Kookt

“Door gastvrijheid groeien mensen”

26 november 2018

Bij Het Kiemuur vinden bezoekers een luisterend oor – laagdrempelig en kosteloos. Het Kiemuur wordt geleid door ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant. Vanuit de visie dat koken en eten verbindt, is – naast het reguliere Kiemuur, waar het gesprek centraal staat – Kiemuur Kookt ontstaan. Rachel Borghaerts, ervaringsdeskundige bij RIBW Brabant en initiatiefneemster van Kiemuur Kookt: “Door gastvrijheid groeien mensen. Dat zie je echt gebeuren. Mensen voelen zich veilig en krijgen hoop.” 

tags: ervaringsdeskundigheid, Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties, sociale relaties, wijkgericht werken, zelfredzaamheid

Lees meer >
SSzS in de wijk Kiemuur

Het Kiemuur draagt bij aan destigmatisering in de wijk

20 november 2018

Een goed landelijk voorbeeld en handreiking om wijkgericht sociale inclusie te verbeteren en stigma te verminderen: ‘Samen Sterk zonder stigma in de wijk’. Samen met lokale ervaringsdeskundigen en cliënten van Altrecht en RIBW Brabant ging Samen Sterk zonder Stigma hierover in gesprek met inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk. Wat zijn hun ervaringen daarbij en welke lessen kunnen we daaruit trekken? In de praktijkbeschrijving van Movisie staan werkvormen, bevindingen en tips over hoe je kunt werken aan destigmatisering in de wijk. Het Kiemuur is daar een goed voorbeeld van!

tags: Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken

Lees meer >
Rachel Quiet 500

"De kracht die ik nu voel, had ik nooit gehad zónder die ervaring."

6 november 2018

Op Wereldarmoededag in 2013 en in 2016 verscheen de armoedeglossy Quiet 500, als tegenhanger van de Quote 500.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
Werkbezoek 16 oktober 2018

Samen werken aan sociale inclusie

26 oktober 2018

Professionals werkzaam bij RIBW Alliantie en brancheorganisaties zoals VNG en Zorgverzekeraars Nederland, gemeente Tilburg, Ministerie van BZK, MIND, en GGZ Nederland zoeken tijdens een werkbezoek aan RIBW Brabant naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen mensen meedoen in de samenleving? De betrokken partijen committeerden zich aan de ambities van de meerjarenagenda ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, van verblijf in een instelling naar ambulante zorg en wonen in de wijk’. De werkgroep wil naast de theorie juist ook de knelpunten in de praktijk van beschermd wonen ervaren. 

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Alliantie

Lees meer >
website afbeelding bij samenvatting Renda

“Als ik niet lekker in mijn vel zit, heb ik liever ook geen contact”

17 oktober 2018

Het jaarlijkse Renda event voor woningcorporaties van donderdag 11 oktober ging over de identiteit van de huurder. RIBW Brabant en WonenBreburg verzorgden er samen de deelsessie: ‘Omgaan met verward gedrag: advies van een ervaringsdeskundige’. Aan de hand van een casus zijn er tips en tricks uitgewisseld over het omgaan met deze kwetsbare groep bewoners. Er was veel animo voor de sessie, bekijk ook deze bondige film waarin we laten zien waar we eerder samenwerkten.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken

Lees meer >
Collin film wijk WBB

Ervaringsdeskundige slaat een brug tussen ons en onze huurders

4 september 2018

Woningcorporatie WonenBreburg maakt gebruik van de ervaringsdeskundigen van RIBW Brabant. Collin Hoefnagel zet als senior ervaringsdeskundige zijn eigen ervaringen als hulpverlener én cliënt in, om zo aansluiting te vinden bij mensen die zorg nodig hebben. Bij WonenBreburg geeft Collin huismeesters en woonconsulenten inzicht in de belevingswereld van deze huurders, waardoor het contact beter verloopt. Hoe Collin dat doet ziet u in een bondige film.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken

Lees meer >
kapstoksessie

Inspirerende sessie 'thuis in de wijk'

29 augustus 2018

'Thuis in de wijk' is een initiatief van het MOM waar RIBW Brabant een samenwerkingspartner is samen met de woningcorporaties in Tilburg, Gemeente Tilburg, GGD, Traverse, Sterk Huis, IMW, GGz Breburg, ContourdeTwern en Thebe. Kwetsbare mensen landen niet vanzelf in de wijken, buurt of dorp. Ook commissie Dannenberg stelt in haar rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' voorwaarden aan beschermd thuis wonen. Projectgroep 'Thuis in de wijk' pakte knelpunten op om deze op te lossen.  

tags: maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken

Lees meer >
Remco

“Nu weet ik: hulp accepteren mag”

20 augustus 2018

Een primeur voor Tilburg: een Safehouse voor verslaafden in herstel. Ofwel, een plek voor begeleid wonen van mensen die al langer clean zijn. In een veilige omgeving bereiden ze zich voor op een zelfstandig leven zonder elke vorm van middelen. Met succes, zegt begeleider Remco Knikkink van RIBW Brabant: “Uit onderzoek blijkt dat de kans op duurzaam herstel veel groter is wanneer mensen als tussenstap tijdelijk in een Safehouse wonen.”

tags: herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
MHFA

Ruim 600 professionals getraind in omgaan met verward gedrag

26 juli 2018

Maar liefst één op de vier personen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. Als iemand zijn vinger snijdt of z’n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als iemand in je omgeving een paniekaanval krijgt of depressief wordt? Vaak weten de omgeving en de mensen zelf hier niet goed mee om te gaan. Ze zoeken geen hulp of stellen het uit, er heerst een stigma, en mensen hebben het niet altijd in de gaten. En dat kan grote gevolgen hebben. De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ van MHFA kan het verschil maken!

tags: GGZ, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
Ondertekening Green Deal RIBW Brabant

RIBW Brabant ondertekent unieke Green Deal

30 november 2017

Binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van je bedrijf realiseren. Dat is het doel van de Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant. Dit is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. De Green Deal werd vandaag door alle betrokkenen ondertekend, waaronder RIBW Brabant. 

tags: maatschappelijke co-producties

Lees meer >
Burendag_2017

Weer volop in touw op Burendag

15 september 2017

Op zaterdag 23 september is het Burendag, en RIBW Brabant doet weer volop mee in veel wijken. Medewerkers en cliënten organiseren allerlei activiteiten in diverse buurten in Tilburg, Oisterwijk, Sprang-Capelle, Waalwijk en Moergestel. Voor jong en oud zijn er spelletjes, hapjes en drankjes, muziek, creatieve workshops, sporten etc. Zoek de gezelligheid op met je buren!

tags: maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken

Lees meer >
Verrijkingsdag_2017_Samen_in_Verbondenheid

Verrijkingsdag 2017 'Samen in Verbondenheid'

8 september 2017

Kom donderdag 28 september naar de 3e Verrijkingsdag in Wijkcentrum De Poorten in Tilburg! Cliënten, vrijwilligers en professionals van diverse zorgorganisaties zetten zich weer in om een bruisende, leuke en leerzame dag te verzorgen.

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant

Lees meer >
Verrijkingsdag_2017_Samen_in_Verbondenheid

Verrijkingsdag 2017 'Samen in Verbondenheid'

8 september 2017

Donderdag 28 september vindt de 3e Verrijkingsdag plaats in Wijkcentrum De Poorten in Tilburg! Cliënten, vrijwilligers en professionals van diverse zorgorganisaties zetten zich weer in om een bruisende, leuke en leerzame dag te verzorgen.

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant

Lees meer >
OndernemersAkkoord bijeenkomst RIBW Brabant

Psychische aandoeningen en werk: openheid werkt!

22 november 2016

Om ook in toekomst een aantrekkelijke economische regio te blijven, werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Midden-Brabant nauw samen om de aantrekkelijkheid te vergroten. De afspraken tussen deze drie O’s liggen vast in het OndernemersAkkoord, waarbij rond de 90 organisaties uit alle sectoren zoals Fuji, de Efteling, gemeente Tilburg, RIBW Brabant en het UWV zijn aangesloten. Een van de doelen is het ontwikkelen van de arbeidsmarkt in Midden-Brabant, en ook sociaal werkgeverschap onder de aandacht te brengen. In dit kader vond 17 november een bijeenkomst plaats bij RIBW Brabant met als thema ‘psychische aandoeningen op de werkvloer’. Zowel werknemers als werkgevers kunnen over dit thema nog veel leren en in (over)winnen.

tags: maatschappelijke co-producties

Lees meer >
collage

Feestelijke sinterklaasviering dankzij gulle donaties

17 november 2016

RIBW Brabant heeft ook dit jaar dankzij donaties een geweldig Sinterklaasfeest kunnen organiseren voor kinderen van cliënten en van medewerkers. 

tags: maatschappelijke co-producties, ontwikkeling&ontmoeting

Lees meer >
foto affiche

Samenwerken aan Inspiratiedag en Kunstexpositie in Oisterwijk

18 oktober 2016

Op 4 november organiseert Het Kiemuur samen met diverse maatschappelijke organisaties een Inspiratiedag en Kunstexpositie in Cultuurcentrum Tiliander. 

tags: Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
stigmastop19 sept_vierkant

Bijdragen aan bewustwording met Stigma Tour

20 september 2016

Op maandag 19 september stopte de Amerikaanse schoolbus van Stigma Tour tijdens de European Social Innovation Week in de Spoorzone in Tilburg. Het was een bijzondere busstop, waarbij ervaringsdeskundigen in gesprek gingen met heel uiteenlopende voorbijgangers.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
20160913_ondertekeningtsantgroot

Samen werken in nieuw wijkwerkconcept

14 september 2016

Niet versplinterd in de wijk maar met alle zorgverleners op één centrale, laagdrempelige plek. Dat is het uitgangspunt van een nieuw, gezamenlijke wijkwerkconcept waarvoor RIBW Brabant en ContourdeTwern het initiatief nemen. Wijkcentrum 't Sant in Tilburg West wordt de eerste locatie waar gestart wordt met samen werken in een gezamenlijke ruimte, wat moet leiden tot betere en efficiëntere ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners.

tags: maatschappelijke co-producties, wijkgericht werken, Wmo

Lees meer >
Verrijkingsdag

Verrijkingsdag 2016 'verrijking in werk'

1 september 2016

De tweede jaarlijkse Verrijkingsdag vindt dinsdag 27 september plaats in Wijkcentrum De Poorten in Tilburg. Met een aantrekkelijk programma van diverse workshops, films, documentaires, muziek en een informatiemarkt draait de dag om 'verrijking in het werk'. 

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >
stigma tour

In gesprek met ervaringsdeskundigen bij de Social Innovation Week

16 augustus 2016

Op maandag 19 september stopt de Amerikaanse schoolbus van Stigma Tour tijdens de European Social Innovation Week in de Spoorzone in Tilburg. Ervaringsdeskundigen van onder andere RIBW Brabant gaan tijdens deze busstop graag met mensen in gesprek over onwetendheid en vooroordelen over psychische aandoeningen.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
kracht van samenwerken

De kracht van samenwerken

19 april 2016

Buro Maks, GGz Breburg, Novadic-Kentron, RIBW Brabant, SMO Breda en SMO Traverse werken samen op het vlak van ervaringsdeskundigheid. Samenwerken daar kun je binnen de zorg bijna niet omheen. Maar wat het nu oplevert voor cliënten, is niet altijd duidelijk. Vandaar dat wij dit inzichtelijk willen maken met een infographic.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
MSS-1

Lancering website Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

30 maart 2016

Deze maand is de website van het Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg, www.msstilburg.nl live gegaan.

tags: ervaringsdeskundigheid, maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant

Lees meer >
8uoverwerk

Kiemuur triggert creatieve breinen om mee te denken over stigmavermindering in de wijk

24 maart 2016

Op vrijdagnacht 18 maart boog een groep vrijwillige creatievelingen zich van 18:00 – 04:00 uur over een hulpvraag van het Kiemuur tijdens "8 uur overwerk". 

tags: Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant

Lees meer >
BaLaDe

In BaLaDe liggen de kansen voor het oprapen

25 februari 2016

Sinds najaar 2015 vormt De Kansenfabriek, een project om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden, een verbindende schakel tussen iedereen en alles in huis en in de wijk. In 2010 opende BaLaDe de deuren: een modern, multifunctioneel werk-, leer-, zorg- en welzijnscentrum van woningcorporatie Casade. Cliënten van RIBW Brabant en Prisma wonen er naast zelfstandig wonende ouderen. 

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, zelfredzaamheid

Lees meer >
wijklunch1

Gezamenlijke en smakelijke wijklunch

23 februari 2016

Op maandag 15 februari organiseerden vrijwilligers en medewerkers van RIBW Brabant samen met ContourdeTwern een wijklunch voor wijkbewoners en cliënten van RIBW Brabant. Met dit initiatief geeft RIBW Brabant op een laagdrempelige manier inhoud aan de verbinding met de wijk. Meer dan 60 bezoekers hebben de eerste wijklunch in wijkcentrum MFA De Poorten bijgewoond. 

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, sociale relaties, vrijwilligers

Lees meer >
sjs

RIBW Brabant partner bij Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS)

2 januari 2016

Vanaf januari 2016 sluit RIBW Brabant zich aan bij Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant. (SJS). Chris van Geloven, relatiebeheerder: “Onze inspanningen voor jeugd op het gebied van beschermd wonen en begeleiding thuis is effectief gebleken. Onze samenwerking is officieel bekrachtigd. Dat zien wij als een waardevolle erkenning. Ik ben er trots op dat RIBW Brabant nu partner is van SJS!”

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, Wmo

Lees meer >
IMG_1638

kerstdiner voor vrijwilligers een groot succes

14 december 2015

Bijna 70 vrijwilligers zijn afgelopen donderdag samen met de cliënten die zij ondersteunen, door RIBW Brabant in het zonnetje gezet!

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, vrijwilligers

Lees meer >
Kiemuur vz

Het Kiemuur: vraagbaak in de wijk voor iedereen

30 oktober 2015

RIBW Brabant heeft een nieuw initiatief gestart in diverse wijkcentra en buurthuizen: Het Kiemuur. Dit is een vrij toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek, waar niet alleen onze eigen cliënten, maar alle wijkbewoners gemakkelijk binnen kunnen stappen voor ondersteuning, advies of een luisterend oor. De medewerkers van het Kiemuur weten waar ze het over hebben, vanwege hun eigen ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving.

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, Het Kiemuur, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
beursvloer_2015

recordaantal matches tijdens Beursvloer Tilburg

15 oktober 2015

Tijdens de Beursvloer Tilburg 2015 is een recordaantal matches gemaakt tussen deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties waaronder RIBW Brabant.

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, werkprojecten KREW

Lees meer >

De kracht van cirkels

10 september 2015

Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs komt de verantwoordelijkheid voor een goede inrichting van het sociale domein voor de inwoners grotendeels bij de gemeentes te liggen. Dit heeft geleid tot samenwerkingsverbanden van welzijns- en zorgaanbieders. 

tags: maatschappelijke co-producties, RIBW Brabant, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >
poorten

Cliënten organiseren wijkbijeenkomst 'de Verrijkingsdag'

20 augustus 2015

Samenwerkende organisaties RIBW Brabant, GGZ Breburg, Novadic-Kentron en SMO-Traverse ondersteunen cliënten en ervaringsdeskundigen bij het tot stand brengen van 'de Verrijkingsdag'.
De organisatie en inhoud van dit nieuwe initiatief is clientgestuurd en wijkgericht. Het evenement vindt plaats op dinsdag 29 september in Wijkcentrum De Poorten en biedt cliënten die bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling de gelegenheid om inspiratie op te doen en in contact te komen met anderen.

tags: ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties, Wmo, zelfredzaamheid

Lees meer >

Samen zorgen voor kwetsbaren in de maatschappij

28 juli 2015

Je hele leven verandert op het moment dat je te maken krijgt met psychiatrische problemen. Sommige mensen verliezen hierdoor hun werk, sociale relaties of andere persoonlijke rollen of bezittingen. Op initiatief van medewerkers van Team Oost starten we in samenwerking met Parochie De Goede Herder een proefproject waarin cliënten kunnen leren omgaan met rouwgevoelens. 

tags: maatschappelijke co-producties, vrijwilligers, Wmo

Lees meer >
afbeelding_de_sluis_ribw_brabant

Terugkeervoorziening De Sluis

2 maart 2015

Terugkeervoorziening De Sluis is een woonproject van RIBW Brabant voor jongens. Deze jongens zijn in aanraking geweest met politie of justitie óf hebben grote kans daarmee in aanraking te komen door (gedrags)problemen.

tags: De Sluis, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
141128 mobiele vraagbaak VWS 230 br

Dating- en ontmoetingssite ‘Durf jij met mij?’

19 januari 2015

Ben je als cliënt op zoek naar vrienden om samen iets te ondernemen? Of durf je een stap verder te gaan en wil je een relatie of een date zoeken? Kijk dan eens op www.durfjijmetmij.nl,  een gratis toegankelijke dating/ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening. Sinds kort is RIBW Brabant aangesloten op dit platform: de site is nu beschikbaar voor al onze cliënten!

tags: maatschappelijke co-producties, zelfredzaamheid

Lees meer >
partners samenwerking ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen: samen weten we meer!

27 november 2014

Ervaringsdeskundigheid en kennis over herstel is goud waard voor organisaties als RIBW Brabant. Daarom gaan we samenwerken met 7 andere Brabantse organisaties op deze gebieden. Immers: samen weet je meer dan alleen.

tags: herstelondersteunende zorg, maatschappelijke co-producties

Lees meer >
«
<
1
2
3
4
5
..
>
»

Nieuws filter

Filter op onderwerp:
kies een onderwerp
werkprojecten KREW
herstelondersteunende zorg
Wmo
resultaatsturing
zelfredzaamheid
autisme
De Werkplaats
wijkgericht werken
maatschappelijke co-producties
wonen
gezondheid
RIBW Brabant
De Sluis
video
Howie the Harp
ervaringsdeskundigheid
vrijwilligers
publicaties
GGZ
RIBW Alliantie
nieuws van cliëntenraad
zorgapps
sociale relaties
leren
vacature
ontwikkeling&ontmoeting
naastbetrokkenen
Het Kiemuur
Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant
Filter op jaartal:
kies een jaartal
2020
reset >