Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Organisatie RIBW Brabant

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een  ernstig psychiatrische aandoening. Met onze gedegen, professionele en totale aanpak zijn wij voor onze cliënten partner in herstel. Wij werken aan duurzaam herstel. Daarom komen bij ons alle leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling/werken, sociale relaties, financiën en gezondheid. Wij stimuleren hierbij eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Eigen kracht

RIBW Brabant biedt herstelondersteunende zorg aan mensen die het nodig hebben. Dat doen we doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. Samen met de cliënt worden persoonlijke doelen vastgesteld. Doel is zoveel mogelijk zelfredzaamheid op deze gebieden voor een optimale participatie in de samenleving. In het bereiken hiervan motiveren we tot het nemen van eigen regie over het leven.

De structuur van onze organisatie

Wij werken in de provincie Noord-Brabant onder meer in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand en Dongen. Daar bieden we herstelondersteunende zorg. Ruim de helft van onze cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangt. Ook richt een team van leer-werkcoaches zich onder de noemer KREW op samen werken aan werk. 

Met ongeveer 500 medewerkers (full-time en part-time) zetten wij ons in voor onze cliënten. De organisatie wordt bestuurd door de voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft samen met het Managementteam en het Stafbureau sturing aan de organisatie.

Kwaliteitsstatuut ggz-instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ (generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz) binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Ons kwaliteitsstatuut kunt u hier downloaden (pdf)

Meer weten over RIBW Brabant
De Raad van Toezicht houdt toezicht en controle bij RIBW Brabant. Dat is een wettelijke taak. De ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...