over ons

Organisatie RIBW Brabant

Hoe zit onze organisatie in elkaar en wat is ons werkgebied? Ook vind je hier informatie over ons kwaliteitsstatuut en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De structuur van onze organisatie

  • De organisatie wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Er wordt toezicht gehouden op de besturing door de Raad van Toezicht.
  • De wijkteams bieden zowel beschermd wonen als (woon)begeleiding aan huis.
  • Het Stafbureau bestaat uit afdelingen die advies en ondersteuning bieden aan de managers en Raad van Bestuur, o.a.: Personeel & Organisatie, Zorgbemiddeling, Psychologen, Communicatie, Facilitair Management, Finance & Control en ICT.
  • KREW is het team dat zich bezighoudt met alles rondom werk en scholing voor cliënten.
  • De medezeggenschap is georganiseerd in een Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 

Werkgebied

Wij werken in de provincie Noord-Brabant onder meer in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Heusden, Loon op Zand en Dongen.

Met ongeveer 500 medewerkers (full-time en part-time) zetten wij ons in voor onze cliënten. Ruim de helft van onze cliënten maakt gebruik van diverse vormen van beschermd wonen, terwijl de overige begeleiding aan huis ontvangt.

Kwaliteitsstatuut en meldcode

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ (generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz) binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Ons kwaliteitsstatuut is hier te downloaden (pdf)

Zorgorganisaties als RIBW Brabant zijn verplicht de 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Deze meldcode is gemaakt om professionals een duidelijk stappenplan te geven om te volgen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Meer weten ?
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...