Actueel

“Organisatie-overstijgend samenwerken begint met het verdwijnen van de schotten”

13 december 2016

Zorgprofessionals met een wijkgerichte functie kunnen vanaf begin februari optimaal samenwerken vanuit een nieuw wijkwerkconcept in Tilburg. Afgelopen maand werd er in Wijkcentrum ’t Sant gestart met de verbouwing van meerdere bestaande kantoren tot een grote ruimte waarbinnen samenwerken en kennisdeling voorop staan. Nu de eerste tussenmuren verdwenen zijn kijkt Eelco den Hamer (hoofd facilitaire zaken bij RIBW Brabant) uit naar de nieuwe werksituatie, die zal bijdragen aan meer onderlinge verbinding.

organisatie-overstijgend-samenwerken-tsant

Vorm geven aan multifunctionaliteit

Initiatiefnemers RIBW Brabant en Contour de Twern streven met dit wijkwerkconcept naar een verstrekkende optimale samenwerking tussen netwerkpartners, waarbij de zorgvrager en zijn omgeving zo min mogelijk last hebben van de ‘schotten’ tussen organisaties, afdelingen en financiering.

Den Hamer: “Voordat we begonnen met de verbouwing hebben we een bijeenkomst georganiseerd om de verwachtingen te peilen bij partijen die in de wijk actief zijn met zorgverlening, de beoogde gebruikers. Het was mooi om te zien hoeveel energie en enthousiasme hierbij vrijkwam. De wensen waren voornamelijk gericht op multifunctionaliteit van de ruimte. Die omslag van persoonlijke werkplekken naar voorzieningen voor consultatie, kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen, meer flexibiliteit en plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken zijn we nu aan het vormgeven.”

Efficiëntere ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners

De hele ruimte wordt open en transparant ingericht en gaat uitnodigen tot samenwerken en ontmoeten. Concentratiewerkplekken, zitjes, ontmoetingsruimtes en meer formele overlegruimtes zullen gaan bijdragen aan een betere uitwisseling die uiteindelijk ook zal bijdragen aan een betere en efficiëntere ondersteuning van kwetsbare wijkbewoners. “RIBW Brabant en ContourdeTwern nemen het voortouw om deze kruisbestuiving te faciliteren, maar we hopen natuurlijk meer medewerkers van andere organisaties te mogen gaan ontvangen.”

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...