Privacy

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan RIBW Brabant verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Privacyverklaring

RIBW Brabant moet persoonsgegevens van cliënten verzamelen en vastleggen in een (elektronische) cliëntendossier. Deze gegevens hebben we nodig om u goede begeleiding te kunnen bieden. U mag van RIBW Brabant verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

● Welke gegevens heeft RIBW Brabant nodig? Om u goed te kunnen helpen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, nummer van het identiteitsbewijs, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN, burgerlijke staat, gezinssamenstelling;

● Gegevens over iemands justitiële verleden

● Begeleidingsgegevens

● Gegevens betreffende opleiding

● Gegevens betreffende inkomen, uitgaven en schulden

● Medische gegevens

Wie mogen uw gegevens inzien?

Medewerkers van RIBW Brabant die betrokken zijn bij uw begeleiding kunnen uw persoonsgegevens inzien.  Ze hebben alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Daarnaast hebben medewerkers toegang tot uw gegevens wanneer dat nodig is om de zorg in rekening te brengen of te controleren. 

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij wanneer dit noodzakelijk is aan derden geven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

Welke rechten heb ik als cliënt?

● U mag vragen welke gegevens RIBW Brabant van u verzamelt en wie er toegang toe heeft, waarom RIBW Brabant die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.}

● U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien.

● Indien u vindt dat er fouten in uw gegevens staan, mag u vragen om dit aan te passen. 

Bij wie moet ik zijn met vragen over privacy?

Binnen RIBW Brabant is de Herstel Coach het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft met betrekking tot privacy. Cliënten kunnen ook daar terecht wanneer zij gebruik willen maken van hun rechten. 

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

Zie ook:
Eind 2019 zijn we als RIBW Brabant gestart met de ontwikkeling van onze strategische koers voor de ...
RIBW Brabant ondertekende samen met 22 organisaties in de regio Midden-Brabant een convenant voor ...
Het is lastig te zien voor een individuele hulpverlener waar en hoe stigma (onbedoeld en onbewust) ...