Actueel

Psychische aandoeningen en werk: openheid werkt!

22 november 2016
Om ook in toekomst een aantrekkelijke economische regio te blijven, werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Midden-Brabant nauw samen om de aantrekkelijkheid te vergroten. De afspraken tussen deze drie O’s liggen vast in het OndernemersAkkoord, waarbij rond de 90 organisaties uit alle sectoren zoals Fuji, de Efteling, gemeente Tilburg, RIBW Brabant en het UWV zijn aangesloten. Een van de doelen is het ontwikkelen van de arbeidsmarkt in Midden-Brabant, en ook sociaal werkgeverschap onder de aandacht te brengen. In dit kader vond 17 november een bijeenkomst plaats bij RIBW Brabant met als thema ‘psychische aandoeningen op de werkvloer’. Zowel werknemers als werkgevers kunnen over dit thema nog veel leren en in (over)winnen.
OndernemersAkkoord bijeenkomst RIBW Brabant

De beste ambassadeurs van je organisatie

RIBW Brabant is een organisatie met veel ervaring op psychiatrisch gebied, maar ook een werkgever die de participatie-slag naar de eigen organisatie heeft weten te maken. René van Trijp, Hoofd Personeel en Organisatie: “De inzet van personen met lange afstand tot de arbeidsmarkt brengt ons veel. Het zijn de beste ambassadeurs van je organisatie. Onze dienstverlening wordt er klantvriendelijker en cliëntgerichter van, we worden ons erg bewust van het eigen handelen in de begeleiding.”

Commitment met werkgevers is belangrijk

Paola van den Noordt, ervaringsdeskundig projectleider Herstelondersteunende zorg, sprak over haar  persoonlijke zoektocht om met psychische klachten en kwetsbaarheid volwaardig en met tevredenheid te kunnen participeren op de werkvloer. “Ook de zoektocht van mijn werkgever heb ik aangehaald. Hoe is dit proces verlopen en wat is daarvoor nodig geweest? Wat heeft het ons beiden gebracht? Daarbij is het belangrijk om te weten hoe je ruimte maakt voor kwetsbaarheid of een kwetsbare werknemer. De commitment met werkgevers is ook belangrijk om op dit vlak kennis te delen, elkaar te vinden en verder te helpen. Het OndernemersAkkoord is daarbij een goede basis om het participatievraagstuk verder vorm te geven.”

Mooie succesverhalen

Jan van Reijsen, HR Manager bij Fuji:"In 2016 hebben alle betrokken organisaties gezamenlijk bijna 300 banen gerealiseerd! We mogen trots zijn op dit bereikte resultaat van het OndernemersAkkoord." René van Trijp vult aan: “We hebben laten zien hoe de kansen op succesvolle inzet kan worden vergroot. Waar kun je rekening mee houden? Er zijn mooie succesverhalen van mensen die geen kans meer zouden hebben, maar nu wel een volwaardige baan hebben. Daarbij kun je sommige zaken binnen je eigen sector niet vinden of oplossen, maar bij andere wel. Dat sector overstijgende vind ik juist sterk aan het OndernemersAkkoord. Vanuit KREW, een team van deskundige leer- werkcoaches die herstel stimuleren op de werkvloer, kunnen we met andere bedrijven ook meer voor elkaar gaan betekenen. Samen met collega-werkgevers kijken we hoe we onze specifieke know-how in gaan zetten om daarmee de drempel naar werk voor hen te verkleinen.”

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...