Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Publicaties

Als RIBW Brabant hebben we regelmatig publicaties over onze organisatie en ons werk. Met brochures en video’s laten we vanuit diverse invalshoeken zien waar we mee bezig zijn. Onze cliënten, samenwerkingspartners en medewerkers komen aan het woord. De beschikbare publicaties voor dit moment staan hieronder kort beschreven. Waar wil je meer van weten?
Folders:
Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een ...
De oriëntatiecursus 'Hulpverlener met ervaring' is bedoeld voor hulpverleners binnen de ggz ...
Betrokkenheid en bevlogenheid. In de korte tijd dat ik nu voorzitter ben van de Raad van Bestuur ...
Basis:
De Basis was tot 2017 een blad voor medewerkers en cliënten. Toen er steeds meer vraag kwam ...
Video's:
In het SBS6-programma 'Samen Sterk' komen begeleiders en cliënten van RIBW Brabant aan het ...
Deze video geeft een indruk van hoe vrijwilligers de cliënten van RIBW Brabant een extra ...
Deze video geeft een indruk van hoe onze cliënten naar eigen kracht mee doen in de ...
Jaarverslagen:
In het jaarverslag 2016 van RIBW Brabant kijken we terug op het afgelopen jaar en spreken we ...
RIBW Brabant staat niet stil. De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel ontwikkelingen ...
In deze infographic met feiten en cijfers over onze organisatie in 2015 brengen we het voorbije ...