Actueel

Wij sluiten raamovereenkomst met Prima Zorg & Welzijn

21 maart 2019
Prima Zorg & Welzijn is een kleine(re) zorginstelling die zich vanaf 2014 in de regio Tilburg en omgeving richt op cultuurspecifieke diensten binnen de zorgsector. Prima Zorg & Welzijn nam bij RIBW Brabant in onderaannemerschap al Wmo-begeleiding (ambulante woonbegeleiding) af en breidt dit uit met 13 woonplaatsen Beschermd Wonen. RIBW Brabant heeft voor deze woonvoorzieningen de beschikking en Prima Zorg & Welzijn de uitvoering, waarbij RIBW Brabant de slaapdiensten levert.
Prima Zorg en Welzijn

Passende zorg en begeleiding

“Prima Zorg & Welzijn is van grote toegevoegde waarde binnen het sociaal domein.” licht Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant, toe. “De door de gemeente Tilburg gestelde voorwaarden en eisen aan Beschermd Wonen leggen wij als hoofdaannemer en eindverantwoordelijke vervolgens op aan Prima Zorg & Welzijn zodat onze samenwerking voldoet aan de gestelde eisen. Gezamenlijk hebben we hier heldere afspraken over gemaakt. Prima Zorg en Welzijn wil haar cliënten onder alle omstandigheden een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening, passende zorg en begeleiding bieden. We hebben alle vertrouwen in de goede samenwerking die erg prettig verloopt.” Dit heeft er mede in geresulteerd dat Prima Zorg & Welzijn, SMO-Traverse en RIBW Brabant voortaan de wederzijdse jaarlijkse interne audits met betrekking tot kwaliteit en veiligheid gezamenlijk uitvoeren. RIBW Brabant ondertekent een dezer dagen de raamovereenkomst. 

Zo optimaal mogelijk resultaat

De heer Hasan Beklevic, bestuurder Prima Zorg & Welzijn en de heer Jan de Bruijn, plaatsvervangend directeur Prima Zorg & Welzijn vullen aan: “Wij zijn een in Tilburg gevestigde, groeiende organisatie en willen ons ontwikkelen tot een betrouwbare samenwerkingspartner binnen de zorgsector. Bij Prima Zorg & Welzijn gaan we uit van de mogelijkheden van onze cliënten. Doel is om binnen een atmosfeer waarbinnen de cliënt zich thuis voelt een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met culturele en religieuze achtergronden. We zijn verheugd dat we het ons gestelde doel bereiken door de professionele samenwerking met RIBW Brabant.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...