Actueel

Regionaal Werkatelier: samen op zoek naar werk

12 april 2017
Hoe kunnen er meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk komen? Om deze vraag ging het Regionaal Werkatelier dat eind maart plaatsvond in Tilburg. Een ontmoeting tussen hulpverleningsinstanties, UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven om elkaar beter te leren vinden én zo de kansen op passend werk te vergroten. Wat was onze bijdrage als RIBW Brabant en wat heeft de bijeenkomst opgeleverd?
Nando van Gemert, ervaringsdeskundige coach bij RIBW Brabant: “Een van onze contactpersonen bij het UWV Tilburg, Harry van Elderen, had goede ervaringen met studenten van onze Howie the Harp-opleiding. Hij zag hoe krachtig mensen uit deze opleiding komen en dat een behoorlijk aantal aan de slag gaat als ervaringsdeskundige. ‘Dat moeten meer instanties weten’, vond hij. Natuurlijk gingen we graag in op het verzoek om tijdens dit regionaal werkatelier een presentatie te geven over Howie the Harp.”

Veerkracht

Tijdens het werkatelier vertelde Nando over de inhoud van de opleiding en de maatschappelijke resultaten. Een afgestudeerde studente van Howie the Harp vertelde over haar persoonlijke ervaringen en wat de opleiding haar gebracht heeft. Mensen toonden zich onder de indruk na afloop, aldus Nando: “Haar verhaal raakte een gevoelige snaar. Het maakte heel duidelijk hoeveel veerkracht iemand heeft. Hoe je uit een diepe put naar een stabiel bestaan kunt groeien, en weer mee kunt en wilt doen.”

Begeleiding op werkvloer
Toen de bezoekers van de bijeenkomst werden opgesplitst in subgroepen voor verder overleg, zat in elke groep een student van Howie the Harp. “De andere deelnemers zagen hier het nut van in: op deze manier werd er gepraat mét mensen die een langere afstand tot de arbeidsmarkt kennen in plaats van óver hen.” Een belangrijke conclusie was dat goede begeleiding op de werkvloer – zeker in het begin - feite bepalend is voor het succes van reïntegratie. Studenten die Howie the Harp hebben afgerond, kunnen dan een vliegende start maken. Nando: “Veel hangt af van werkgevers en samenwerkingspartners: hoe beter zij de mogelijkheden kennen, hoe sneller ze interesse zullen hebben.”

Stageplekken
En het vervolg? “Ik heb de eerste mails al klaar staan om met de aanwezige partijen aan tafel te komen. Er zit namelijk enorm veel kennis bij iedereen: over opbouw van werk, welke soorten ondersteuning mogelijk zijn, noem maar op. Als voorbeeld: alleen door deze bijeenkomst heb ik al meerdere aanbiedingen voor stageplekken voor toekomstige studenten. Door onze kennis samen te brengen met die van anderen, krijgen we allemaal goud in handen. Dan wordt reïntegratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid een succesvol, goed afgestemd traject met duidelijke resultaten.”
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...